เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

A1

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น....

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร...

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.งามพิศ ลวากร...

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.งามพิศ ลวากร...

รายการพุธเช้า

รายการพุธเช้า

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร...

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงาน

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ดร.งามพิศ ลวากร...

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น. ดร.งามพิศ ลวากร...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมแสดงความยินดี ผอ.ทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.งามพิศ ลวากร...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธานมอบรถเข็นคนพิการ

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธานมอบรถเข็นคนพิการ

   วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร...

ดร.งามพิศ ลวากร ประธานการประช…

19-11-2561 Hits:4 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑ (จ.ปทุมธานี) จำนวน ๕ ชนิดกีฬา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม  

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

16-11-2561 Hits:13 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมการจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑ (จ.ปทุมธานี) ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

14-11-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

   วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย-ลาว-ญี่ปุ่น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางและทำกิจวัตรประจำวัน ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุบำรุง”  ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

13-11-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  ภาพกิจกรรม

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้…

31-10-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น. ดร.งามพิศ ลวากร นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงาน

18-10-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประธานการประชุม รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ดูภาพกิจกรรม

รายการพุธเช้า

17-10-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น...

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

12-10-2561 Hits:41 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประธานการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ …

12-10-2561 Hits:37 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโ…

12-10-2561 Hits:28 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น 3...

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้…

12-10-2561 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

อ่านทั้งหมด

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:3 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:37 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร

06-11-2561 Hits:164 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:32 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0