เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

A1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สังกัด สพฐ. (4 ไฟล์) ดังรายละเอียดแนบ

11-01-2562 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศการรับนักเรียน รร.วัตถุประสงค์พิเศษ สังกัด สพฐ. (10 ไฟล์) ดังรายละเอียดแนบ

11-01-2562 Hits:18 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 ประธา…

16-01-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดงานวันครู  ครั้งที่ ๖๓  ประจำปี ณ  ห้องประชุมจงกลพรหมวิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  โดยตอนเช้ามีพิธีสงฆ์  พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ครูอาวุโสนอกประจำการ นางจงกล ธูปกระจ่าง กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ทำนองสรภัญญะ ครูอาวุโสในประจำการ นางปราณี...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 ประธา…

15-01-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถฯ ของผู้ขอย้าย ขอโอนในตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 ประธา…

15-01-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ( K.P. Open House ๒๐๑๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมนิลุบล  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบของนิทรรศการ การแข่งขันทางวิชาการ ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงผลงาน IS ของนักเรียน...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 ประธา…

14-01-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีการประชุมพิจารณาการขอเพิ่มห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 ตรวจเ…

14-01-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริ…

14-01-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 และบุ…

11-01-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 11 มกราคม 2562  ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายจำลอง ปฏิทิน บิดา นายสันติ ปฏิทิน พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ณ  วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ. สพม.๔ ประธ…

11-01-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๑๑ มกราคมคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และทำแฟ้มประวัติฯ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระ…

03-01-2562 Hits:46 ข่าวกิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) หัวข้อเรื่อง “แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่” ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ดร.งามพิศ ลวากร ร่วมประชุมเตร…

19-12-2561 Hits:57 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ บุคลากรในสังกัด และประธานสหวิทยาเขต (จังหวัดปทุมธานี) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ บุคล…

12-12-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และตัวแทนตำรวจในจังหวัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

11-12-2561 Hits:47 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน เพื่อรับรองยืนยันความถูกต้อง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ร่วมรับชมการประชุม Conference …

07-12-2561 Hits:42 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุม conference การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. โดยการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

04-12-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมการประชุมดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

04-12-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนปทุมวิไล ดูภาพกิจกรรม

ดร.งานพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เข้า…

03-12-2561 Hits:48 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักกีฬาตัวแทนจังหวัด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง …

01-12-2561 Hits:54 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

  วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์  พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ SGS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร พบปะพูดคุยและ…

30-11-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พบปะพูดคุยสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:64 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:66 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:58 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:72 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:75 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:101 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร

06-11-2561 Hits:408 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:128 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0