43662new

วันที่ ๑๑ มกราคมคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และทำแฟ้มประวัติฯ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

ดูภาพกิจกรรม

Attachments:
FileFile size
Download this file (new.JPG)new.JPG1753 kB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0