Untitled 1

วันที่ 11 มกราคม 2562  ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายจำลอง ปฏิทิน บิดา นายสันติ ปฏิทิน พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ณ  วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0