เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

 

A1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธานประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองนักเรียน

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธานประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองนักเรียน

วันที่ ๑๑ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

ร่วมรับชมการประชุม Conference มอบนโยบาย งานธุรการโรงเรียน

ร่วมรับชมการประชุม Conference มอบนโยบาย งานธุรการโรงเรียน

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง  ตาสว่าง...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมกิจกรรมวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมกิจกรรมวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร...

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ บุคล…

12-12-2561 Hits:7 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และตัวแทนตำรวจในจังหวัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และ พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

11-12-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน เพื่อรับรองยืนยันความถูกต้อง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ร่วมรับชมการประชุม Conference …

07-12-2561 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุม conference การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. โดยการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

04-12-2561 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมการประชุมดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

04-12-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนปทุมวิไล ดูภาพกิจกรรม

ดร.งานพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เข้า…

03-12-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักกีฬาตัวแทนจังหวัด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง …

01-12-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

  วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์  พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยระบบ SGS เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร พบปะพูดคุยและ…

30-11-2561 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พบปะพูดคุยสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาตัวแทนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

30-11-2561 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับโรงเรียนในสังกัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ โรงเรียนสาธิต (อาคารฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ประธานการประช…

26-11-2561 Hits:25 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีโรงเรียนธัญรัตน์ยื่นความประสงค์ขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ชั้น ม.๑ ซึ่งมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ประธานการประช…

19-11-2561 Hits:35 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑ (จ.ปทุมธานี) จำนวน ๕ ชนิดกีฬา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม  

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

16-11-2561 Hits:52 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมการจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา “สพฐ.เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๑ (จ.ปทุมธานี) ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

14-11-2561 Hits:44 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

   วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โรงเรียนเครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดนไทย-ลาว-ญี่ปุ่น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางและทำกิจวัตรประจำวัน ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุบำรุง”  ดูภาพกิจกรรม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

13-11-2561 Hits:55 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี  ภาพกิจกรรม

กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้…

31-10-2561 Hits:83 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.15 น. ดร.งามพิศ ลวากร นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงาน

18-10-2561 Hits:94 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประธานการประชุม รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ดูภาพกิจกรรม

รายการพุธเช้า

17-10-2561 Hits:90 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” การนำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น...

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

12-10-2561 Hits:106 ข่าวกิจกรรม Super User

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประธานการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมปทุมทิพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:14 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:23 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:30 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:33 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:45 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:75 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร

06-11-2561 Hits:293 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:89 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0