Get Adobe Flash player
  • วันที่ 5 มีนาคม 2558 การประชุมวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตปทุมเบญจา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรงปทุมธานี

  • วันที่ 26กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.4

  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าพบ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสที่ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)

 
User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มนโยบายและแผน

 ด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คลิกเลยครับ

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง