Get Adobe Flash player
  • 2558 07 05 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีประดับเครื่องหมายชุดพิธีการนักเรียนใหม่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี วันที่ 3 ก.ค.58 ณ อาคารหอประชุมบุปผา 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

  • ดร.เกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคกลางและภาคตะวันออก 16 ทีม วันที่ 3 ก.ค.58 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 5 มิ.ย.2558 เวลา 08.30 น.-09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4
 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

 สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

 เอกสารวิทยากรบรรยาย>เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพเทคนิคการเป็นพิธีกร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบรายงานข้อมูลการดำเนินการ เงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) และเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


ขอความกรุณาจัดส่งแบบรายงานข้อมูลการดำเนินการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) และเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. เขต 4 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558   

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   081-750-6919 และ  098-5464-995
 
กลุ่มอำนวยการ


- ดาวน์โหลด  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ดาวน์โหลด  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
- ดาวนโหลด  หนังสือเชิญไต้หวัน 6-9 ส.ค.58

ส่ง คุณเพ็ญศรี ศิริวรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.58  

ณ หน้าห้อง ผอ.สพม.4 (ชั้น 3 สพม.4)

ผู้บริหารที่ร่วมศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน  ชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท ที่ คุณเพ็ญศรี สนง.ผอ.สพม.4  หรือโอนเงินที่บัญชี นายไพฑูรย์ จารุสาร ธ.กรุงไทย สาขาลาดหลุมแก้ว เลขที่ 139-1-12939-3  และแจ้งการโอนที่ Fax 02 581 6391 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

 

 
กลุ่มนิเทศฯ

รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม และกำหนดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 29 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

 

                  

link ที่เกี่ยวข้อง