Get Adobe Flash player
  • วันที่ 20 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จัดอบรมครูบรรณารักษ์ภาคกลาง รุ่นที่ 25 จาก สพป.สระบุรี เขต 1 เขต 2 และ สพป.ชัยนาท จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

  • วันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดอบรมครูบรรณารักษ์ภาคกลาง รุ่นที่ 26 จาก สพป. อุทัยธานี เขต1 เขต 2 และชัยนาท จำนวน 186 คน เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท

  • 17 - 19 กันยายน 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 22 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 15 -16 ก.ย. 57)สำหรับโรงเรียน

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 17 ก.ย. 57)สำหรับเขตพื้นที่

กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 อนุมัติครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) จำนวน 8 ราย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (ชำนาญการพิเศษ 8 ราย.pdf)ชำนาญการพิเศษ 8 ราย507 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ณ วันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 
ทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office สพฐ.)

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557  โรงเรียนในสังกัดสระบุรี

เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.4

**** ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอบรม****

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ Tablet

2. จำนวนเครื่องที่ได้รับ โดย

- แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ ครู มีจำนวนเท่าไร

แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ นักเรียน มีจำนวนเท่าไร

- รวมเครื่อง Tablet ทั้งหมด มีจำนวนเท่าไร

 

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง