Get Adobe Flash player
  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ( ครั้งที่11/2558 )วันที่ 27 พฤศจิกายน2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวงชั้น 5 ศาลา กลางจังหวัดปทุมธานี

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน,ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 26 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 โดยมีท่าน สุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน วันที่ 25 พ.ย.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดแจ้งให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกท่านทราบ

1. สพม.4 ใช้โรงเรียนปทุมวิไล (ตรงข้ามกับ สพม.4) เป็นสนามสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558

2. การแต่งกายของผู้เข้าสอบคัดเลือก ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อสูท เสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ

3. อุปกรณ์ที่สามารถนําเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอดํา ตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกา อุปกรณ์เหลาดินสอ และน้ํายาลบคําผิด เท่านั้น

4. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนํากระเป๋า หนังสือ นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กุญแจรถยนต์ เข้าไปในห้องสอบโดยเดด็ ขาด ให้นําไปฝากไว้ที่จุดรับฝาก

5. ให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือกทุกคน

6. ห้ามผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ทุกวิชา 

 

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  ปี 2558 สพม.4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอทราบผลคะแนนการสอบครูผู้ช่วย

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 4

ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)ผลการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2558

กลุ่มบริหารบุคคล

ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน OBEC AWARDS 

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (คู่มือการประเมิน.zip)คู่มือการประเมินคู่มือการประเมิน4686 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (แบบ OBEC AWARDSโรงเรียน.zip)แบบ OBEC AWARDSโรงเรียนแบบ OBEC AWARDSโรงเรียน208 Kb
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
Download Here

 
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

 เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (IMG.pdf)แก้ไขประกาศ รับสมัคครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่2พ.ศ.2558แก้ไขประกาศ รับสมัคครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่2พ.ศ.255870 Kb
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา 2558
Download Here

  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง