Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ ทดสอบระดับชาติ(O-NET) จัดโดย สพม.4ร่วมกับ อัษรเจริญทัศน์ วันที่ 24 พ.ค.58 ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันที่ 22 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม. 4

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันที่22 พ.ค.58

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

กลุ่มนิเทศฯ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
กลุ่มบริหารบุคคล

สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

 

 
กลุ่มบริหารบุคคล

 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง