ข่าวประกาศ

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 " ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

Read more...

สพม.4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพม.4

Read more...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

Read more...

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีห้องเรียนกีฬา โดยมอบ สพฐ. ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
ได้รับการพัฒนา จึงรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนฯ

Read more...

โรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ

Read more...

การเสนอขอเปิดห้องเรียนพิเศษทั่วไปในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

Read more...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531