ข่าวประกาศ

 

"ประกาศ เรื่องการโอนเงินค่าสวัสดิการประจำเดือน ก.พ. 60"

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

 -สรุปจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน,ครูอัตราจ้าง,และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.4

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

สรุปจํานวนผู้สมัครสอบ คลิกอ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  

 

อ่านเพิ่มเติม...

 ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

 

คำสั่ง สพม.4 ที่ 57/2560 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
 
คำสั่ง สพม.4 ที่ 58/2560 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0