ข่าวประกาศ

.....................................................................................................................................................

การประกาศกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ว5407.pdf                                                                                        Download

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................

การขายทอดตลาดอาคารคหกรรมและอาคารเรียนเกษตรกรรม จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ประกาศ.pdf                                                                                                                           Download

 

                                                                                                           

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0