ข่าวประกาศ

รายชื่อโรงเรียน ที่สามารถรองรับนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ได้อีก

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ สพม.4 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์การรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2559 สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

 

 ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียน รอบ 2  ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา  2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  

อ่านเพิ่มเติม...

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0