ข่าวประกาศ

 

  โอนเงินสวัสดิการเดือน ส.ค. 60 

 

Read more...

 

 ประกาศตำแหน่งครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ฝึกสอนกีฬา 

 

Read more...

 

.....................................................................................................................................................................................

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ว5637.pdf                                                                                                       Download

 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531