ข่าวประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 

รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

 

รับ สมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข้อมูลแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดาวน์ โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

25610418_ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบรอบ 2

 

 
บัญชีจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.4

 

 
บัญชีจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1

 

 

 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0