ข่าวประกาศ

Read more...

เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

 

Read more...

โอนเงินสวัสดิการประจำเดือน มิ.ย. 60

 

Read more...

#โอนเงินสวัสดิการประจำเดือน พ.ค. 60#

 

Read more...

 

#ประกาศจากกลุ่มการเงินฯ#

 

Read more...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531