ข่าวประกาศ

 

รับ สมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข้อมูลแสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

 

ดาวน์ โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 4  ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ดังเอกสารแนบ

ประกาศ สพม.4  รายชื่อนักเรียน ม.1  รายชื่อนักเรียน ม.4  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน

 

รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ กศจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2560

 

(นโยบาย ฯ รับนักเรียน ฯ ปี 2560)
 
หนังสือแจ้งข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน 2560
 
ตารางข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับ นร ห้องเรียนพิเศษวิทยฯ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ฯ ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ Educaton Hub
 
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ฯ ปี 2560
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมและประถม ฯ
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปี 2560
 
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ ฯ Education Hub
 
 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531