Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันที่ 22 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม. 4

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ในอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันที่22 พ.ค.58

  • สพม.4 นำโดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย โดยมีพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวมอบข้อคิดและแนวทาง "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" วันที่21 พ.ค.58 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

กลุ่มบริหารบุคคล

การจัดห้องสอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2588 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สนามสอบโรงเรียนปทุมวิไล

 
กลุ่มบริหารบุคคล

เรื่อง เชิญโรงเรียนต้นแบบในการฝึกประสบการณ์เข้าร่วมพิธีปิดการพัฒนาพร้อมรับเกียรติบัตร


เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
กลุ่มนโยบายและแผน

 


ประกาศ : แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล DMC รีบดำเนินการยืนยันข้อมูลด่วน ระบบจะปิดเวลาเที่ยงคืน (00.00 น) วันที่ 30 เมษายน 2558 

 
กลุ่มอำนวยการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง