Get Adobe Flash player
  • 28-29 ต.ค2557 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมือง ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

  • กลุ่มนิเทศฯ สพม.4 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 5 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อการค้นพบ

  • วันที่ 29 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดงานการนำเสนอผลงานและนิทรรศการโครงการยุวชนตำรวจรุ่นที่ 3

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กลุ่มบริหารบุคคล

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก สพม.9, สพม.11, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ สพม.4 จำนวน 14 ราย ดังเอกสารแนบท้าย

 
กลุ่มบริหารบุคคล

บัญชีรายละเอียดการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และครู  ในสังกัด สพม. 4 ดังบัญชีแนบท้าย

 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) สายงานบริหาร จำนวน 1 ราย  ดังรายละเอียดแนบท้าย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF08102014_0000.pdf)มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2557450 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนในสพม.4เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ดังรายละเอียดแนบท้าย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF05102014_0001.pdf)รายละเอียดแนบท้าย1696 Kb
 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง