Get Adobe Flash player
  • วันที่ 28 กรกฎาคม 57 ณ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" นายมานะ พุ่มบัว กล่าวปิดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ 25-28 กรกฎาคม 2557

  • วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิหารพระพุทธนิมิตมงคล ศาลากลางน้ำ วัดมงคลทีปาราม พระคณาจารย์ร่วมพิธีอธิษฐานจิตและสมโภช เหรียญไตรมงคล (หลวงพ่อดำ-หลวงพ่อซิ้ม) รุ่นแรก

  • ผอ.สพม.4 เปิดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. และศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 57 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) จำนวน 3ราย

 
กลุ่มนิเทศฯ

กำหนดหัวข้อการพูด "พาทีสร้างสรรค์" และหัวข้อญัตติในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

การจัดประกวดแข่งขันการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

ของโรงเรียนในสังกัดสพม.4  วันที่ 10 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิไล

 
ทั่วไป

กำหนดหัวข้อการพูด “พาทีสร้างสรรค์” และหัวข้อญัตติในการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษการจัดประกวดแข่งขันการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 วันที่ 10 กรกฎำคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปทุมวิไล

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (กำหนดห_วข_อการพ_ด.pdf)กำหนดหัวข้อการพูด179 Kb
 

link ที่เกี่ยวข้อง