Get Adobe Flash player
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดให้มี“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเทปการกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) ปีการศึกษา 2558

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดให้มีการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่จะขออนุมัติเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

จึงแจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเตรียมความพร้อมและรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอชื่อโรงเรียนที่ขอรับการประเมินจากคณะกรรมการส่วนกลางต่อไป

 
กลุ่มบริหารบุคคล

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. 4  จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 29 และ 30 ที่โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี ดังรายเอียดแนบท้าย  โดยให้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 - 08.30 น. พร้อมนำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวด้วย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF14102014_0000.pdf)รายละเอียดแนบท้าย755 Kb
 

ด่วน! การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการก่อน 15 ต.ค.57

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (หนังสือ จุดเน้น (ศน).pdf)หนังสือจุดเน้น427 Kb
 
ทั่วไป

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา  พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุมวิชาการแห่งชาติ "เรื่อง บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาเยาวชน" ในระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.57 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา จึงเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจ ใบสมัครเข้าประชุมได้ตามเอกสารดังแนบ

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Scan.pdf)รายละเอียดและใบสมัคร3421 Kb
 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง