Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ วันที่ 23 ส.ค.58 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

  • การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยระบบองค์คณะบุคคลของ สพม.4 วันที่20 ส.ค.58 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหินกองวิทยาคม และโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และ ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลด เรื่อง สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

แบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 แบบรายงานข้อมูลการดำเนินการ เงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) และเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


ขอความกรุณาจัดส่งแบบรายงานข้อมูลการดำเนินการเงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) และเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สพม. เขต 4 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558   

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   081-750-6919 และ  098-5464-995
 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มอำนวยการ


- ดาวน์โหลด  แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ดาวน์โหลด  แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
- ดาวนโหลด  หนังสือเชิญไต้หวัน 6-9 ส.ค.58

ส่ง คุณเพ็ญศรี ศิริวรรณ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.58  

ณ หน้าห้อง ผอ.สพม.4 (ชั้น 3 สพม.4)

ผู้บริหารที่ร่วมศึกษาดูงาน ประเทศไต้หวัน  ชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท ที่ คุณเพ็ญศรี สนง.ผอ.สพม.4  หรือโอนเงินที่บัญชี นายไพฑูรย์ จารุสาร ธ.กรุงไทย สาขาลาดหลุมแก้ว เลขที่ 139-1-12939-3  และแจ้งการโอนที่ Fax 02 581 6391 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558

 

 
กลุ่มนิเทศฯ

รายชื่อโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม และกำหนดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันที่ 29 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

 

                  

link ที่เกี่ยวข้อง