Get Adobe Flash player
  • วันที่ 19 ธันวาคม 2557 การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดย นายมานะ พุ่มบัว รอง ผอ.สพม.4 และกลุ่มนโยบายและแผน ทำความเข้าใจการบริหารงบประมาณ โรงเรียนในฝันที่ได้รับจัดสรร เพื่อการจัดซื้อจ้างที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • วันที่ 15 ธันวาคม 2557 รายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 เข้าเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังเอกสารแนบท้าย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF08122014_0000.pdf)รายละเอียดแนบท้าย1334 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายมาดำรงตำแหน่ง ร.ร.ในสังกัด สพม.4

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) สายงานการสอน จำนวน 2 ราย  ดังเอกสารแนบ


 

link ที่เกี่ยวข้อง