Get Adobe Flash player
  • สพม.4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์

  • สพม. 4 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

  • สพม.4 โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธาน เรียกรายงานตัวบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รอบที่ 2 พร้อมให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558


แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สรุปจำนวนผู้สมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สังกัด สพม.4

 

ลำดับที่      วิชา      วันที่ (เดือนมีนาคม พ.ศ.2558)  รวม 
 23  24  25  26  27 28 29
   1 ภาษาไทย  74  67  28  41  21      231
   2 คณิตศาสตร์ 100  58  40  70  27       295
   3 ภาษาอังกฤษ  42  29  29  30  27       157
   4 ภาษาจีน   8   6   6   9   7       36
   5 ภาษาญี่ปุ่น   2   6   4   2   2       16
   6 ฟิสิกส์  50  35   27  36  16       164
   7 ชีววิทยา  46  39  31  36  32       184
   8 พลศึกษา  42  52  69  145 117       425
   9 ดนตรีสากล   8   5  4  11   5        33
  10 ศิลปศึกษา  32  33  26  38  22       151
  11 คอมพิวเตอร์  50  32  41  39  46       208
  12 นาฏศิลป์  12  16  9  28  29        94
     รวม 466 378  314  485 351      1994

เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ

User Rating: / 30
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
คำสั่ง

คลิกดูเว็บโรงเรียน

 
คำสั่ง

 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2558

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน


สิ่งที่แนบมาด้วย ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ฯ  จำนวน 1 ฉบับ

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง