Get Adobe Flash player
  • วันที่ 26กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.4

  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าพบ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสที่ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข

  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมี นายมานะ พุ่มบัว รองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุม

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

    บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
                       เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
                      หน่วยสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร


คลิกดู Web โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (001.pdf)รายละเอียดดังแนบ5847 Kb
 
กลุ่มนโยบายและแผน

เชิญรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2557-2558

 
กลุ่มอำนวยการ

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปทุมธานี

 
กลุ่มนโยบายและแผน

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกเอกสารแนบ  

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง