Get Adobe Flash player
  • 15 กันยายน 2557 อบรมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิก E-Office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  • วันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 20 และ 21

  • วันที่ 5-7 กันยายน 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 13 และ 14

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 15 -16 ก.ย. 57)สำหรับโรงเรียน

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 17 ก.ย. 57)สำหรับเขตพื้นที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ส.ค. 57 ที่เว็บไซต์ http://www.obecict.bopp.go.th/ และกำชับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อยืนยันข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้โรงเรียนส่งหนังสือพร้อมไฟล์ข้อมูลถึงศูนย์เทคโนโลยีฯ สพม.4 ทาง Myoffice เพื่อทางศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้รวบรวมข้อมูลส่ง สพฐ. ต่อไป ติดต่อผู้ประสาน 0925286252

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์

 
กลุ่มบริหารบุคคล

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง