Get Adobe Flash player
  • วันที่ 30 มกราคม 2558 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว พร้อมมอบนโนบายการทำงาน โดยยึดหลักนโยบายการทำงานของ สพฐ. เป็นหลัก

  • วันที่ 28 มกราคม 2558 สทศ.ส่งข้อสอบถึง สพม.4 เรียบร้อยแล้ว มีการตรวจรับอย่างถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งภายหลังตรวจความเรียบร้อย มีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามสนามสอบของ สพม.4

  • วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ นายสมศักดิ์ ฐะติยารักษ์ รอง ผอ.สพม. 4 ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกผลงานที่ปรึกษายุวเกษตรดีเด่นประจำปี 2558 โดยมีนายวินชัย อุยางกูร รองผุ้ว่าราชการ จังหวัดปทุมเป็นประธานการคัดเลือกในครั้งนี้

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 


----------------------------------------------------------------------------------------


แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง

ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมา

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                  สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
                                สังกัด สพม.4
   วัน/เดือน/ปี     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 กลุ่มประสบการณ์ กลุ่มทั่วไป   กลุ่มประสบการณ์  กลุ่มทั่วไป รวม 
26 ม.ค.2558           2       1           1       -   4
27 ม.ค.2558           3       -           -       1   4
28 ม.ค.2558          1      1          1       -  3
29 ม.ค.2558           4      7          1       2  14
30 ม.ค.2558          
31 ม.ค.2558          
1 ก.พ.2558          
       รวม           10      9            3       3   25

  

User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558) ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

 
กลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 
กลุ่มบริหารบุคคล

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้

 
คำสั่ง

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

 
บทความ อื่นๆ ...

ตารางสอบ O-NET (ม.3 , ม.6)

พรุ้งนี้ สอบ O-NET/2557 ม.3

สอบ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 0 วัน

 

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.6

สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 7 วัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง