ข่าวประกาศ

แผนที่จัดงานพิธีเปิดและแผนที่โรงเรียนสังกัด สพม.4 จ.ปทุมธานี ที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
1. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
2. โรงเรียนธัญบุรี
3. โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
4. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
5. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร
6. ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

7. โรงเรียนปทุมวิไล

8.โรงเรียนสายปัญญารังสิต

*** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย 

 

 

 

 

 

 

เว็บงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2559

 

 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0