ข่าวประกาศ

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึษา เขต 4  ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  ดังเอกสารแนบ

ประกาศ สพม.4  รายชื่อนักเรียน ม.1  รายชื่อนักเรียน ม.4  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียน

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531