Get Adobe Flash player
  • วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4 รับรายงานตัวบรรจุครูผู้ช่วย สพม.4 โดยมีนายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ

  • วันที่ 24 มกราคม 2558 สพม.4 ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (IJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 (IESO) รอบที่ 1

  • วันที่ 20 มกราคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 


----------------------------------------------------------------------------------------


แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง

ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมา

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                  สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
                                สังกัด สพม.4
   วัน/เดือน/ปี     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 กลุ่มประสบการณ์ กลุ่มทั่วไป   กลุ่มประสบการณ์  กลุ่มทั่วไป รวม 
26 ม.ค.2558           2       1           1       -   4
27 ม.ค.2558           3       -           -       1   4
28 ม.ค.2558                  
29 ม.ค.2558           
30 ม.ค.2558          
31 ม.ค.2558          
1 ก.พ.2558          
       รวม            5      1            1       1   8

  

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนโยบายและแผน
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ตารางสอบ O-NET (ม.3 , ม.6)

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.3

สอบ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 3 วัน

 

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.6

สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 10 วัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง