ข่าวประกาศ

(นโยบาย ฯ รับนักเรียน ฯ ปี 2560)
 
หนังสือแจ้งข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน 2560
 
ตารางข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับ นร ห้องเรียนพิเศษวิทยฯ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ฯ ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปี 2560
 
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ Educaton Hub
 
ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ฯ ปี 2560
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมและประถม ฯ
 
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปี 2560
 
รายชื่อโรงเรียนในโครงการ ฯ Education Hub
 
 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531