ข่าวประกาศ

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมกันแปรขบวนอักษร ซึ่งนำโดย ผอ.ไพฑูรย์  จารุสาร ผอ.โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ร่วมแปรอักษร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเรียงเป็นตัวอักษร หัวใจ, ๙ , ค.ป.พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ที่หน้าเสาธงโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี  รวมพลังแสดงออกซึ่งความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันแปรอักษร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เพลงยามเย็น โดยการนำของวงโยธวาทิต ยืนสงบนิ่ง พร้อมชูภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย เพื่อให้เป็นภาพประวัติศาสตร์ของชาวโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการน้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย

 


 

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

การบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0