ข่าวประกาศ

 ด้วยสพม.4มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนดจึกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  สพม.4
 

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0