Get Adobe Flash player

วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 1 (ปราจีนบุรี1-2สพม.7) ,รุ่นที่ 2 (สระแก้ว1-2 นครนายก)

ภาพกิจกรรม 1 รุ่น 1

ภาพกิจกรรม 2 รุ่น 1

ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตร รุ่น 1

ภาพกิจกรรม 1 รุ่น 2

ภาพกิจกรรม 2 รุ่น 2

ภาพกิจกรรม 3 รุ่น 2

ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตร รุ่น 2

-----------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 3 (สมุทรปราการ1-2ตราด) และ รุ่นที่ 4 (ฉะเชิงเทรา1-2ตราด)

ภาพกิจกรรม 1 รุ่น 3
ภาพกิจกรรม#1 มอบเกียรติบัตร รุ่น 3
ภาพกิจกรรม#2 มอบเกียรติบัตร รุ่น 3
ภาพกิจกรรม 1 รุ่น 4
ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตร รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 5,6 ณ โรงแรมโรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 วันที่ 22 ส.ค. 2557

------------------------------------------------------------------------

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่7 และรุ่นที่ 8 (สพม.1-2-3-4-5)

ภาพกิจกรรมประชุมเตรียมการฯ 21 ส.ค.57

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 722ส.ค.57

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 7 23ส.ค.57

ภาพมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 7 #1

ภาพมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 7 #2

ภาพมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 7 #3

----------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 822ส.ค.57

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 8 23ส.ค.57

ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 824ส.ค.57

ภาพมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 8 #1

ภาพมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 8 #2

ภาพมอบเกียรติบัตร รุ่นที่ 8 #3

 

 

 

สหวิทยาเขตใน จ.ปทุมธานี และ จ.สระบุรี

 

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ จัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาและการโห้บริการทางการศึกษา ประจำปี 2557

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าสามัคคี เพื่อการศึกษามหากุศล

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา

ด้วยทางโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
บทความ อื่นๆ ...