Get Adobe Flash player

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2554 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

ด่วนที่สุด .... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแจ้งให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าไปลงทะเบียนระบบ Data Management Center ปี 2556 ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4  มิถุนายน พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการลงทะเบียนระบบ Data Management Center ปี 2556 ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด เพื่อจักได้ประสานงานในการดำเนินการต่อไป

*****สามารถ ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center ปีการศึกษา 2556 (ฉบับไม่สมบูรณ์)  ได้ตามไฟล์ที่แนบมา

 

คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2555

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (onet 55.rar)คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 255517459 Kb
 
บทความ อื่นๆ ...