รายละเอียดแจ้งให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ ทุกท่านทราบ

รายละเอียดแจ้งให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ ทุกท่านทราบ

1.สพม.4 ใช้โรงเรียนปทุมวิไล (ตรงข้ามกับ สพม.4) เป็นสนามสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559

2.การแต่งกายของผู้เข้าสอบคัดเลือก ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อสูท เสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ

3.อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอดำ ตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกา อุปกรณ์เหลาดินสอ และน้ำยาลบคำผิด เท่านั้น 

 4.ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำกระเป๋า หนังสือ นาฬิกข้อมือ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กุญแจรถยนต์ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด ให้นำไปฝากไว้ที่จุดรับฝาก

5.ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือกทุกคน

 

6.ห้ามผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ทุกวิชา

2559 02 23 at 08.37.30