ข่าวประกาศ

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................

การขายทอดตลาดอาคารคหกรรมและอาคารเรียนเกษตรกรรม จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ประกาศ.pdf                                                                                                                           Download

 

                                                                                                           

 

 โอนเงินสวัสดิการ เดือน ก.ค. 60 

 

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531