ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14 (14thIJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 (11thIESO)

อ่านเพิ่มเติม...

เส้นทางจากภายนอกไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี สถานที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง การยื่นคำขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยสพม.4มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนดจึกประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531