Up

โหลดเอกสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ฯ Educaton Hub
ประกาศ สพฐ. การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP MEP ปี 2560
ประกาศ สพฐ. การรับ นร ห้องเรียนพิเศษวิทยฯ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ฯ ปี 2560
ตารางข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน ปี 2560
หนังสือแจ้งข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียน 2560
(นโยบาย ฯ รับนักเรียน ฯ ปี 2560)
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0