Up

โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค.
การย้ายข้าราชการครู ปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทุน สควค.
25601205_ประกาศรับ พขร.
25601122_สอบครูปทุมธานี
25601122_สอบครูปทุมธานี
25601122_สอบครูปทุมธานี
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
25601106_ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชั่วคราว
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศตำแหน่งครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ฝึกสอนกีฬา
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0