Up

โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การขายทอดตลาดอาคารคหกรรมและอาคารเรียนเกษตรกรรม จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โอนเงินสวัสดิการประจำเดือน ก.ค. 60
โอนค่าสวัสดิการประจำเดือน มิ.ย. 60
โอนเงินค่าสวัสดิการประจำเดือน พ.ค. 60
ประกาศเรื่องข้อมูลงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน เม.ย. 60
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เมษายน 60
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เมษายน 60
ข้อมูลงบทดลองหน่วยงบเบิกจ่าย (เดือน มี.ค. 60)
โอนเงินค่าสวัสดิการ เดือน ก.พ. 60
ประกาศเรื่องการโอนเงินค่าสวัสดิการเดือน ม.ค. 60
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531