Up

โหลดเอกสารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
25601024_ประกาศขายทอดตลาดอาคารคหกรรม
การขายทอดตลาดอาคารคหกรรมและอาคารเรียนเกษตรกรรม จำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
โอนเงินสวัสดิการประจำเดือน ก.ค. 60
โอนค่าสวัสดิการประจำเดือน มิ.ย. 60
โอนเงินค่าสวัสดิการประจำเดือน พ.ค. 60
ประกาศเรื่องข้อมูลงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือน เม.ย. 60
สวัสดิการค่าเช่าบ้าน เมษายน 60
 
 
Powered by Phoca Download

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์  02-5933530-1  โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0