Get Adobe Flash player
  • 22 เม.ย. 58 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

  • 20 เม.ย. 58 ร่วมงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ดร.กลม รอดคล้าย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  • นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์ รอง ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2558 สพม.4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ


 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพม.4

 

 

 

 

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (01ประกาศ042.pdf)ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปี 58 3315 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (043ภาษาไทย043.pdf)เอกภาษาไทย 5919 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (044คณิตศาสตร์044.pdf)เอกคณิตศาสตร์ 7612 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (045ภาษาอังกฤษ045.pdf)เอกภาษาอังกฤษ 4329 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (046ภาษาจีน046.pdf)เอกภาษาจีน 1012 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (047ภาษาญี่ปุ่น047.pdf)เอกภาษาญี่ปุ่น 521 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (048ฟิสิกส์048.pdf)เอกฟิสิกส์ 4265 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (049ชีววิทยา049.pdf)เอกชีววิทยา 5310 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (050พลศึกษา050.pdf)เอกพละศึกษา 13525 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (051ดนตรีสากล051.pdf)เอกดนตรีสากล 1020 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (052ศิลปศึกษา052.pdf)เอกศิลปศึกษา 4348 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (053นาฏศิลป์053.pdf)เอกนาฏศิลป์ 3113 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (054คอมพิวเตอร์054.pdf)เอกคอมพิวเตอร์ 7174 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (055ไม่มีสิทธิ์สอบ055.pdf)รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 383 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ระเบียบปฏิบัติผู้เข้าสอบ.pdf)ระเบียบปฏิบัติผู้เข้าสอบ


User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557(ร.ร.สระบุรีวิทยาคม และ ร.ร.แก่งคอย)

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เชิญประชุมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557(ประธานสหวิทยาเขต เฉพาะจังหวัดปทุมธานี)

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

ตารางจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 4

 

 
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง