Get Adobe Flash player
  • 18 เม.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย ปี 57

  • 18 เม.ย. 57 เยี่ยมผอ.อนุสรณ์ มาสกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์ โดยนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการ สพม.เขต 4 และคณะ

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

พูดคุยกับผอ.สพม.เขต4 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร

รองผอ.สพม.4

link สารสนเทศ

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

link ที่เกี่ยวข้อง