Get Adobe Flash player
  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน,ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 26 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 โดยมีท่าน สุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน วันที่ 25 พ.ย.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2558 จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่าน สุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน วันที่ 25 พ.ย.58 ณ หอประชุมจงกลพรมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  ปี 2558 สพม.4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอทราบผลคะแนนการสอบครูผู้ช่วย

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 4

ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)ผลการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2558

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 อนุมัติครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) จำนวน 8 ราย

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (ชำนาญการพิเศษ 8 ราย.pdf)ชำนาญการพิเศษ 8 รายชำนาญการพิเศษ 8 ราย507 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ณ วันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศ.pdf)ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ณ วันที่ 18 กันยายน 2557ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ณ วันที่ 18 กันยายน 25571039 Kb
 
ทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office สพฐ.)

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557  โรงเรียนในสังกัดสระบุรี

เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.4

**** ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอบรม****

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ Tablet

2. จำนวนเครื่องที่ได้รับ โดย

- แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ ครู มีจำนวนเท่าไร

แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ นักเรียน มีจำนวนเท่าไร

- รวมเครื่อง Tablet ทั้งหมด มีจำนวนเท่าไร

 

 
ทั่วไป

ด้วยนายพีระเดช อเนกรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ทางเจ้าภาพกำหนดตั้งศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2557 และทำพิธีฝังศพในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ โบสถ์คาทอลิกส์ บ้านหัวไผ่ หมู่ 1 ตำบลขนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จึงขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  ไปร่วมงานศพในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนัดหมายการเดินทาง เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

 
บทความ อื่นๆ ... คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง