Get Adobe Flash player
  • วันที่ 5 มีนาคม 2558 การประชุมวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตปทุมเบญจา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรงปทุมธานี

  • วันที่ 26กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพม.4

  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เข้าพบ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสที่ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ : การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบ O-NET ในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

** ตามรายละเอียดในหนังสือและแบบตอบรับ ที่ได้แจ้งไปทาง E-Office (ขอให้ส่งแบบตอบรับของบุคลากรที่ต้องการเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ทางE-mail ในรายละเอียดในหนังสือที่ส่งให้)
สอบถามรายละเอียด 081 844 8860 ศน.สุพัตรา
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

การประชุมขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 57 ด้วยระบบประชุมทางไกล วิดิโอคอนเฟอเรนซ์

 
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ข่าวประกาศจากโรงเรียนหนองเสือ เรื่อง รับนักเรียนชั้น ม.1และชั้น ม.4 ปีการศึกษาปี 57

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง