Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ วันที่ 23 ส.ค.58 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

  • การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยระบบองค์คณะบุคคลของ สพม.4 วันที่20 ส.ค.58 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหินกองวิทยาคม และโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และ ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

ทั่วไป

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการที่สังกัด สพฐ.

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประชาสัมพันธ์ !!

แจ้งรายละเอียด SIZE เสื้อ เรื่องการประชุมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.4 ดังนี้

SIZE----------------รอบอก

S---------------------42

M--------------------42

L---------------------44

XL-------------------46

XX-------------------48

 
กลุ่มบริหารบุคคล

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. 4 (รอบสี่)

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) จำนวน 3ราย

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง