Get Adobe Flash player
  • วันที่ 30 มกราคม 2558 นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว พร้อมมอบนโนบายการทำงาน โดยยึดหลักนโยบายการทำงานของ สพฐ. เป็นหลัก

  • วันที่ 28 มกราคม 2558 สทศ.ส่งข้อสอบถึง สพม.4 เรียบร้อยแล้ว มีการตรวจรับอย่างถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งภายหลังตรวจความเรียบร้อย มีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามสนามสอบของ สพม.4

  • วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ นายสมศักดิ์ ฐะติยารักษ์ รอง ผอ.สพม. 4 ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกผลงานที่ปรึกษายุวเกษตรดีเด่นประจำปี 2558 โดยมีนายวินชัย อุยางกูร รองผุ้ว่าราชการ จังหวัดปทุมเป็นประธานการคัดเลือกในครั้งนี้

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คลิกเพื่อดูรายละเอียด 


----------------------------------------------------------------------------------------


แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง

ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมา

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

---------------------------------------------------------------------------------------- 

                  สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   และผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
                                สังกัด สพม.4
   วัน/เดือน/ปี     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 กลุ่มประสบการณ์ กลุ่มทั่วไป   กลุ่มประสบการณ์  กลุ่มทั่วไป รวม 
26 ม.ค.2558           2       1          1       -   4
27 ม.ค.2558           3       -           -       1   4
28 ม.ค.2558           1      1          1       -   3
29 ม.ค.2558            4      7          1       2  14
30 ม.ค.2558           8      12          9       3  32
31 ม.ค.2558          
1 ก.พ.2558          
       รวม           18      21            12       6  57

  

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

 

ขอเชิญร่วมงานศพนายอุดมชัย สวนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา รายละเอียดดังนี้

1. ร่วมพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20.00 น.

3. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ยกเลิกหนังสือรับหักภาษี ณ ที่จ่าย ในจังหวัดสระบุรี

- เนื่องจากหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำของโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี  มีการผิดพลาด  จึงขอยกเลิิกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับแยกและจะจัดส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่ให้โดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูสายการสอน (กุมภาพันธ์ 2557) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบตัดเลือกนร.โควต้าเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2557 (สพม.4) ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 
บทความ อื่นๆ ...

ตารางสอบ O-NET (ม.3 , ม.6)

พรุ้งนี้ สอบ O-NET/2557 ม.3

สอบ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 0 วัน

 

นับถอยหลังสอบ O-NET/2557 ม.6

สอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
เหลือเวลาวันทำการอีก 6 วัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง