Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) วันที่ 30 พ.ค.58 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สพม.4 วันที่ 29 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • สพม.4 จัดสอบวัดและประเมินผลผู้เรียนบ้านมรดกไหม่ ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 26 พ.ค.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่  4 รอบที่ 3

 
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 (ปทุมธานี - สระบุรี )

>> รายละเอียดตกเบิก ว 21 จังหวัดปทุมธานี

>> รายละเอียดตกเบิก ว 21 จังหวัดสระบุรี

 
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ตารางกำหนดการโครงการประชุมสัมนา ผอ.มัธยมศึกษา 4 ภูมิภาค ประจำปี 2557

รุ่นที่ 4 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค (กรุงเทพมหานครและภาคกลาง) (สพม.1-10 และ สพม.17-18)

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง