Get Adobe Flash player
  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมต้อนรับท่านสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี ประธานเปิดงานมหกรรมทำดีเยาวชนปทุมธานีรัก TO BE NUMBER ONE (ปทุมธรรมทูบีฯปีที่2)ประจำปี2559 "สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง" วันที่ 2 ก.พ.59

  • สพม.4 นำโดย นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 จัดกิจกรรมส่งเสริม สพม.4 เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันที่ 1 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ตรวจสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 การสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

 การแต่งตั้งศูนย์ประสานงาน โรงเรียนที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) ปีการศึกษา 2559-2560 

 การรับสมัครนักเรียนโควตา เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอทราบผลคะแนนการสอบครูผู้ช่วย

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 4

ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่องรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกศส เขต 4

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.05-14.50 น. ทางช่องโมเดิร์นไนน์ ทีวี

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF28102014_00000.pdf)การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่องรับนักเรียน 2558การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่องรับนักเรียน 2558364 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนธัญบุรี

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนธัญบุรี.pdf)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนธัญบุรีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนธัญบุรี686 Kb
 
กลุ่มนโยบายและแผน

การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา

หนังสือนำ

แบบรายงาน ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อ สพม.4 จะได้รวบรวมส่ง สพฐ.ต่อไป

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Scan2.pdf)เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์1121 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Scan3.pdf)แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 4 (เพิ่มเติม)แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 4 (เพิ่มเติม)1219 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป-1.pdf)แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ3362 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป8 - Copy - Copy.pdf)แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 3แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 35004 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป8 - Copy.pdf)แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 24409 Kb
 
บทความ อื่นๆ ...
 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง