Get Adobe Flash player
  • สพม.4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์

  • สพม. 4 จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

  • สพม.4 โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธาน เรียกรายงานตัวบรรจุครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รอบที่ 2 พร้อมให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558


แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สรุปจำนวนผู้สมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สังกัด สพม.4

 

ลำดับที่      วิชา      วันที่ (เดือนมีนาคม พ.ศ.2558)  รวม 
 23  24  25  26  27 28 29
   1 ภาษาไทย  74  67  28  41  21  32   6   269
   2 คณิตศาสตร์ 100  58  40  70  27   28  12   335 
   3 ภาษาอังกฤษ  42  29  29  30  27   26    7   190 
   4 ภาษาจีน   8   6   6   9   7    5    -    41 
   5 ภาษาญี่ปุ่น   2   6   4   2   2    4    1    21  
   6 ฟิสิกส์  50  35   27  36  16    24    7   195
   7 ชีววิทยา  46  39  31  36  32    39   11  234 
   8 พลศึกษา  42  52  69  145 117  145  55   625
   9 ดนตรีสากล   8   5  4  11   5    6    4    43 
  10 ศิลปศึกษา  32  33  26  38  22   31   13   195
  11 คอมพิวเตอร์  50  32  41  39  46   68   45   321
  12 นาฏศิลป์  12  16  9  28  29   22  13   129
     รวม 466 378  314  485 351   430 174 2598

เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม นร.ชั้น 1-3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่้อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าอาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารตามเอกสารแนบ

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (จ.สระบุรี)

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด่วนที่สุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ขอแจ้งโรงเรียนที่มีการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวันที่ 30 มีนาคม 2557 ว่าจะไม่มีการเลื่อนวันสอบแต่อย่างใดและขอให้มีการดำเนินการ ดังเอกสารแนบ

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF24032014_0001.pdf)หนังสือแนบ797 Kb
 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง