Get Adobe Flash player
  • วันที่ 22 ก.ค.57 โครงการธนาคาร รร. วรราชฑินัดดามาตุวิทยา สพม. 4 นร. เปิดบัญชีวันแรก 1459 บัญชี ฝึกนิสัยการออม ทักษะการเรียนการสอนบริการ บริหารธนาคารของ นร. ตลอดจนการแก้ปัญหาขาดแคลนห้องเรียน โดยการสร้างห้องเรียนชั่วคราวด้วยโฟมและบ้านดิน

  • วันที่ 22 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

  • วันที่ 10 ก.ค.57 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด่วนที่สุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ขอแจ้งโรงเรียนที่มีการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวันที่ 30 มีนาคม 2557 ว่าจะไม่มีการเลื่อนวันสอบแต่อย่างใดและขอให้มีการดำเนินการ ดังเอกสารแนบ

 

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF24032014_0001.pdf)หนังสือแนบ797 Kb
 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด่วน  ประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงาน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บทบาทหน้าที่ : เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท  สนใจติดต่อโทรศัพท์ 056-405622

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง