Get Adobe Flash player
  • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4/ 2557

  • วันที่ 20-21 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การอบรมปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

หน่วยสอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
User Rating: / 38
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557 ของ สพม.4

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2557

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557(ร.ร.สระบุรีวิทยาคม และ ร.ร.แก่งคอย)

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง