Get Adobe Flash player
  • เปิดการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. และศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 57 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา จ.สระบุรี โดยมีนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

  • วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม จ.สระบุรี โดยมีนายอุเทณร์ ขันติยู ผอ.โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ดังเอกสารแนบท้ายนี้

 
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน/ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีความประสงค์ให้ สพม.จัดหาที่เรียนให้ ขอให้เขียนใบสมัครแสดงความจำนงฯ และนำไปยื่นที่หน่วยงาน/โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2557

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม นร.ชั้น 1-3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่้อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน

 

link ที่เกี่ยวข้อง