Get Adobe Flash player
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดให้มี“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเทปการกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สพม.4

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องกรอกข้อมูล "แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ร่นที่ 4 รอบ 3 ในเว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 ทุน ด้วย

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทที่ 1


3. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทที่ 2

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ดาวน์โหลด ข้อมูลเนื้อหา Tablet ม.2

 
กลุ่มบริหารบุคคล

เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

 

link ที่เกี่ยวข้อง