Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ วันที่ 23 ส.ค.58 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และ ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
คำสั่ง

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์

 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

โทรศัพท์ติดต่อ 02-5933530 ต่อ 409

โทรสาร 02-5933530 ต่อ 401

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ประชาสัมพันธ์
   ด้วยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.4 จะออกรับแบบ Undo ณ จุดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 ดังนี้


                จุดที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2558   ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี
                จุดที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2558   ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
                จุดที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2558   ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี


ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนสิ้นสุดการอบรมในแต่ละจุด  ผู้ประสงค์ยื่นแบบ Undo ขอให้เตรียมหลักฐาน 2 ชุด ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน และหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่งหลักฐานและแบบ ข.1 ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน สพม.4 ณ จุดอบรมดังกล่าว


จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบด้วยทั่วกัน


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                 

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง