Get Adobe Flash player
  • สพม.4 จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 วันที่ 30 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4 โดยนายศักดิพัฒน์ สุขกลัด รอง ผอ.สพม.4 เป็นประธาน นายวิศิษฏ์ วณิชย์สุวรรณ์ จากสำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกล

  • สพม.4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ 29 มิ.ย.2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4 โดยนายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์ รอง ผอ. สพม.เขต 4.เป็นประธานเปิดการอบรม

  • สพม.4 จัดอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้กับแท็บเล็ต วันที่ 24 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 5 มิ.ย.2558 เวลา 08.30 น.-09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4
 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

 สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

 เอกสารวิทยากรบรรยาย>เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพเทคนิคการเป็นพิธีกร

ทั่วไป
 วันพฤหัสบดีที่ มีนาคม 2558 โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี จัดการประชุมวิชาการ “การวิจัยในชั้นเรียน” ครั้งที่ 1  การวิจัยก้าวหน้า คุณภาพการศึกษาก้าวไกล พบกับ กิจกรรม ได้แก่ การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนของทุกลุ่มสาระ Workshop พาทำนวัตกรรมใหม่ ๆ  การจัดการความรู้ (KM) งานวิจัยและคลินิกวิชาการ ผู้เข้าร่วมงานได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่www.kanarat.ac.th งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 
ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (01 หนังสือเชิญ.pdf)01 หนังสือเชิญ243 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (02 กำหนดการ.pdf)02 กำหนดการ970 Kb
 
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 
User Rating: / 13
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17) สายงานบริหารสถานศึก จำนวน 4 ราย  ดังรายชื่อเอกสารแนบท้าย

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF19022558_0000.pdf)บัญชีรายชื่อ548 Kb
 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

โรงเรียนสายปัญญารังสิต รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2558  และรับสมัครนักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2558


คลิกที่นี่ดู Web โรงเรียนสายบัญญารังสิต

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง