Get Adobe Flash player
  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ( ครั้งที่11/2558 )วันที่ 27 พฤศจิกายน2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวงชั้น 5 ศาลา กลางจังหวัดปทุมธานี

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน,ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 26 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 โดยมีท่าน สุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน วันที่ 25 พ.ย.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดแจ้งให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกท่านทราบ

1. สพม.4 ใช้โรงเรียนปทุมวิไล (ตรงข้ามกับ สพม.4) เป็นสนามสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558

2. การแต่งกายของผู้เข้าสอบคัดเลือก ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อสูท เสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ

3. อุปกรณ์ที่สามารถนําเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอดํา ตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกา อุปกรณ์เหลาดินสอ และน้ํายาลบคําผิด เท่านั้น

4. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนํากระเป๋า หนังสือ นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กุญแจรถยนต์ เข้าไปในห้องสอบโดยเดด็ ขาด ให้นําไปฝากไว้ที่จุดรับฝาก

5. ให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือกทุกคน

6. ห้ามผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ทุกวิชา 

 

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  ปี 2558 สพม.4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอทราบผลคะแนนการสอบครูผู้ช่วย

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 4

ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)ผลการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2558

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

แจ้งกำหนดการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแมท คำคม และซูโดกุ ปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF08052558.pdf)หนังสื่อด่วนที่สุด ที่ ศธ 04234/ว2507 665 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF06052015_00000.pdf)รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพรายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ5938 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

ด้วยขณะนี้  สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง  จำนวน 18 ตำแหน่ง ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบท้าย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่  4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2558  ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  ลงวันที่ 29  เมษายน 2557  ดังนี้ 

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้.doc)-เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย-เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย75 Kb
 
กลุ่มบริหารบุคคล

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 30 เมษายน 2558

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (CCF30042015_00001.pdf)บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย2162 Kb
 
บทความ อื่นๆ ... คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง