Get Adobe Flash player
  • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกนักกีฬา ระดับภาค 2 "สระบุรีเกมส์"

  • กิจกรรมการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

  • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สพม.4 จัดประชุมการเตรียมจัดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งตารางสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 จะสอบในวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.2558 การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร สพม.4

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

สอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สพม.4

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องกรอกข้อมูล "แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ร่นที่ 4 รอบ 3 ในเว็บไซต์ 1 อำเภอ 1 ทุน ด้วย

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

2. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทที่ 1


3. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทที่ 2

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ดาวน์โหลด ข้อมูลเนื้อหา Tablet ม.2

 
กลุ่มบริหารบุคคล

เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

 

link ที่เกี่ยวข้อง