Get Adobe Flash player
  • สพม.4 นำโดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ร่วมงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย โดยมีพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวมอบข้อคิดและแนวทาง "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" วันที่21 พ.ค.58 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

  • นายมานะ พุ่มบัว รอง ผอ.สพม.4 เป็นประธานปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ พ.ศ.2558 รอบ2 พร้อมให้โอวาทข้าราชการครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 21 พ.ค. 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานดำเนินงานประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านภาค ข และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

---------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558

--------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ปีงบประมาณ 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

กลุ่มนโยบายและแผน

ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.4 ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าและค่าประปาของโรงเรียนและรายงานตามเอกสารแนบ

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (1 ประกาศ.pdf)ประกาศ555 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (2.หนังสือนำ.pdf)หนังสือนำ758 Kb
 
คำสั่ง

รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ATTACHMENTS TITLE
FILEFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (ประกาศสำนักงาน สพม.4.pdf)ประกาศฯ2760 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (รายละเอียดการสอบ.pdf)รายละเอียดฯ1555 Kb
 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง