Get Adobe Flash player
  • วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองแซงวิทยา

  • วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 11และรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

  • วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 9 (สพม.17,สพม.42) และ รุ่นที่ 10 (สพป.นครสวรรณ์ เขต 1-2-3) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน (ครูผู้ช่วย)

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

หน่วยสอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
User Rating: / 38
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557 ของ สพม.4

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่องผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2557

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง