Get Adobe Flash player
  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ วันที่ 23 ส.ค.58 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

  • การประชุมสัมนาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยระบบองค์คณะบุคคลของ สพม.4 วันที่20 ส.ค.58 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหินกองวิทยาคม และโรงเรียนสองคอนวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และ ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

เอกสารวิทยากรบรรยาย    >  เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ / เทคนิคการเป็นพิธีกร

 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4 โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว มารายงานตัว ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-08.30 น. และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

 

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

  

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ดาวน์โหลด เรื่อง สำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.4 

แบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ตรวจสอบผลการกรอกแบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร/รางวัล และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

 

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 21 ตำแหน่ง ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบมาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้

 
คำสั่ง

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 อนุมัติให้ข้าราชการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ราย

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย รมต.กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ สพม.4

 

( ศน.ธัญพิสิษฐ์ หอมหวล )

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รับจัดสรรโควตานักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดศึกษา ปี 2558 โดยมอบหมายให้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตา ทั้งหมดจำนวน 6 คน ดังรายละเอียดแนบท้าย

 

                  

link ที่เกี่ยวข้อง