Get Adobe Flash player
  • สพม.4 ร่วมกับ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประชุมสัมนาเชิงวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

  • สพม.4 โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่1 โครงการเพื่อประสิทธิผลกลยุทธ์ เรื่อง"การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีนวัตกรรม" และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ในระดับสหวิทยาเขต" ณ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี

  • สพม.4 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2558

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558


เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558


แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สรุปจำนวนผู้สมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 สังกัด สพม.4

 

ลำดับที่      วิชา      วันที่ (เดือนมีนาคม พ.ศ.2558)  รวม 
 23  24  25  26  27 28 29
   1 ภาษาไทย  74  67  28  41  21  32   6   269
   2 คณิตศาสตร์ 100  58  40  70  27   28  12   335 
   3 ภาษาอังกฤษ  42  29  29  30  27   26    7   190 
   4 ภาษาจีน   8   6   6   9   7    5    -    41 
   5 ภาษาญี่ปุ่น   2   6   4   2   2    4    1    21  
   6 ฟิสิกส์  50  35   27  36  16    24    7   195
   7 ชีววิทยา  46  39  31  36  32    39   11  234 
   8 พลศึกษา  42  52  69  145 117  145  55   625
   9 ดนตรีสากล   8   5  4  11   5    6    4    43 
  10 ศิลปศึกษา  32  33  26  38  22   31   13   195
  11 คอมพิวเตอร์  50  32  41  39  46   68   45   321
  12 นาฏศิลป์  12  16  9  28  29   22  13   129
     รวม 466 378  314  485 351   430 174 2598

เขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี) คลิกได้ที่นี่ครับ

กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ณ วันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 
ทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office สพฐ.)

รุ่นที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2557  โรงเรียนในสังกัดสระบุรี

เวลา 08:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.4

**** ข้อมูลที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอบรม****

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจรับ Tablet

2. จำนวนเครื่องที่ได้รับ โดย

- แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ ครู มีจำนวนเท่าไร

แยกเป็นเครื่อง Tablet  สำหรับ นักเรียน มีจำนวนเท่าไร

- รวมเครื่อง Tablet ทั้งหมด มีจำนวนเท่าไร

 

 
ทั่วไป

ด้วยนายพีระเดช อเนกรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ถึงแก่กรรมด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ทางเจ้าภาพกำหนดตั้งศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2557 และทำพิธีฝังศพในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ โบสถ์คาทอลิกส์ บ้านหัวไผ่ หมู่ 1 ตำบลขนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จึงขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  ไปร่วมงานศพในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนัดหมายการเดินทาง เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งด่วน !!! เรื่อง กรอกข้อมูลเพื่ออบรมปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office สพฐ.(สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล) มีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

1.ปทุมวิไล

2.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์

3.แก่งคอย

4.สองคอนวิทยาคม

5.ดอนพุดวิทยา

6.เทพศิรินทร์พุแค

*** ให้โรงเรียนส่งข้อมูล ของผู้ที่รับผิดชอบเป็น admin ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-office สพฐ. ตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ มาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557***

ทั้งนี้ได้แนบเอกสาร กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office สพฐ. ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.เขต 4 มาพร้อมนี้

 

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง