Get Adobe Flash player
  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ( ครั้งที่11/2558 )วันที่ 27 พฤศจิกายน2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวงชั้น 5 ศาลา กลางจังหวัดปทุมธานี

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน,ที่ดิน,สิ่งก่อสร้าง) วันที่ 26 พ.ย.2558 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4

  • นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2558 โดยมีท่าน สุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธาน วันที่ 25 พ.ย.58 ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

นายนพพร พิพิธจันทร์
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดแจ้งให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกท่านทราบ

1. สพม.4 ใช้โรงเรียนปทุมวิไล (ตรงข้ามกับ สพม.4) เป็นสนามสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558

2. การแต่งกายของผู้เข้าสอบคัดเลือก ใส่ชุดสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อสูท เสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ

3. อุปกรณ์ที่สามารถนําเข้าห้องสอบได้ คือ ดินสอดํา ตั้งแต่ 2B ขึ้นไป ยางลบดินสอ ปากกา อุปกรณ์เหลาดินสอ และน้ํายาลบคําผิด เท่านั้น

4. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนํากระเป๋า หนังสือ นาฬิกาข้อมือ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กุญแจรถยนต์ เข้าไปในห้องสอบโดยเดด็ ขาด ให้นําไปฝากไว้ที่จุดรับฝาก

5. ให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบคัดเลือก และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบไปในวันสอบคัดเลือกทุกคน

6. ห้ามผู้เข้าสอบ ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ทุกวิชา 

 

 
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2  ปี 2558 สพม.4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอทราบผลคะแนนการสอบครูผู้ช่วย

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. 4

ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

ประกาศ การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด. DOWNLOAD THIS FILE (บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาแสดงวิสัยทัศน์.pdf)ผลการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 2558

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน


สิ่งที่แนบมาด้วย ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ฯ  จำนวน 1 ฉบับ

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Scan 8.pdf)ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา65606 Kb
 
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

บัญชีแสดงเขตพื้นที่บริการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  (จังหวัดปทุมธานี - สระบุรี)

 
กลุ่มนโยบายและแผน

 ด่วนที่สุด แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลสภาพการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต คลิกเลยครับ

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เรื่อง การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558


เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ทุกโรงเรียน

ATTACHMENTS TITLE
FILEคำอธิบายFILE SIZE
DOWNLOAD THIS FILE (Scan 5.pdf)การรับน.ร.ของร.ร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา 2558การรับน.ร.ของร.ร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา 25586896 Kb
 
บทความ อื่นๆ ... คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download 

ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง