Get Adobe Flash player
  • 2558 07 05 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  • ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.4 เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีประดับเครื่องหมายชุดพิธีการนักเรียนใหม่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี วันที่ 3 ก.ค.58 ณ อาคารหอประชุมบุปผา 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

  • ดร.เกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภาคกลางและภาคตะวันออก 16 ทีม วันที่ 3 ก.ค.58 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ในวันที่ 5 มิ.ย.2558 เวลา 08.30 น.-09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ ชั้น 3 สพม.4
 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.4

 สรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)

 เอกสารวิทยากรบรรยาย>เทคนิคการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพเทคนิคการเป็นพิธีกร

กลุ่มนโยบายและแผน

สำหรับโรงเรียนหน่วยเบิก

สำหรับโรงเรียนไม่ใช่หน่วยเบิก

 
กลุ่มนโยบายและแผน

ให้โรงเรียนซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษธคิดวิเคราะห์ 41 รายการจำนวน 100,000 บาท

รายการที่ 1-40 งบประมาณ 67,300 บาท / รายการที่ 41 งบประมาณ 32,700 บาท กำหนดโดยภาคี 4 ฝ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 081-8132023

ดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะครุำัภัณฑ์การศึกษา (เฉพาะมัธยมศึกษาหน้า 157-170)

 
กลุ่มบริหารบุคคล

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อให้ทราบดังนี้

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ซึ่งให้กรอกข้อมูลลงในตามรางตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ กำหนดส่งข้อมูลภายใน 17 ธันวาคม 2557

 

                  

link ที่เกี่ยวข้อง