Get Adobe Flash player
  • วันที่ 1 กันยายน 2557 ณ หอประชุมสรกิจพิมล โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การจัดงานประกวดนวัตกรรมโรงเรียนในฝันเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557

  • วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหนองแซงวิทยา

  • วันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 11และรุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องปรับแบบฟอร์มหรือรายการขออนุมัติค่าใช้จ่าย

 
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอให้ส่งปฏิทินการดำเนินงานที่ปรับแก้ไขใหม่เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น และให้สถานศึกษาถือเป็นแนวปฏิบัติและพิจารณาเลือกซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกคน ใช้ทันก่อนเปิดภาคเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง