Get Adobe Flash player
  • สพม.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2559-2563) สพม.4 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2558 ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

  • สพม.4 ร่วมต้อนรับท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. วันที่ 2 ต.ค.2558 ณ ห้องประชุม สพฐ.

  • สพม.4 ร่วมงาน "รวมพลคนรัก สพฐ." ล่องเรือริเวอร์ไซด์ วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ เรือริเวอร์ไซด์ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ
ผอ.สพม. 4
ประวัติผู้อำนวยการ

รองผอ.สพม.4

 

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558


สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ลำดับที่ วิชาเอก วัน14-20เดือน กันยายน 2558 รวม  
14 15 16 17 18 19 20
1 ภาษาไทย 3  8  3  9 7  18  6 54
2 ภาษาอังกฤษ 5 12 11   6 4  20  3 61
3 ภาษาจีน 4 2  2 6  5  2 25
4 ภาษาญี่ปุ่น 0  1 0  1  3 7
5 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 13 10   7 6  31  10 85
6 ฟิสิกส์ 2  1 6  4  6 23
7 เคมี 4  3 1  9 26
8 สังคมศึกษา 44 22  21   26 36  76  30 255
9 พลศึกษา 15 18  14   18 26  50  20 161
10 ดนตรีไทย 0  3 5  16 35
11 ดนตรีสากล 1  6 3  6  3 27
12 ศิลปศึกษา 3  2 8  3  11 32
13 คอมพิวเตอร์ 53 31  20   12 41  95  51 303
14 อุตสาหกรรมศิลป์ 4  5 7  19  10 49
15 จิตวิทยาและการแนะแนว 4 3 5  19 5 42
  รวม 155  122 99   104 161  372  172 1185
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 

 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเขตพื้นที่บริการ  ปีการศึกษา  2559 Smile
Download Here !!! User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

 
กลุ่มบริหารบุคคล

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา

 
กลุ่มอำนวยการ

เรียน ท่าน ผอ.สพท. ผอ.สำนัก. ผอ.สถานศึกษา ครู และผู้รับผิดชอบการรณรงค์ยกระดับโอเนตทุกท่าน
             อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบโอเนตแล้ว ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทุ่มเทขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนโอเนตกันอย่างมุ่งมั่น ทั้งสำรวจสภาพ รร. การคัดกรองนร. การจับคู่รร. คู่พัฒนา การทำพรีเทสก์ การอบรมเข้ม ฯลฯ มีหลายคนบอกว่าเป็นวิธีที่ผิด คะเเนนไม่เพิ่มหรอก การติว การให้รางวัลครู หรือให้รางวัลรร. ที่ได้คะเเนนสูง ไม่สะท้อนภาพวิชาการ เป็นต้น เมื่อผมลองถามว่าควรทำอย่างไร ผู้วิจารณ์มักจะไม่มีคำตอบ สรุปก็คือทุกคนรู้ปัญหาแต่ก็ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ผมฝากพวกเราให้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ อย่างน้อยก็เป็นการพัฒนาภายใต้ศักยภาพที่พวกเรามี เราไม่ควรยอมแพ้ต่อชะตากรรม ไม่ต้องรอทำหลังปฏิรูป สังคมต้องการคำตอบว่าคุณภาพการศึกษาเป็นเช่นไร เราต้องมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าผลคะแนนจะเป็นเช่นไร ผมถือว่าพวกเราได้ทุ่มเทเต็มที่แล้ว ผมดีใจและภูมิใจในทุกท่าน และพร้อมจะหาวิธีแก้ไขอย่างมุ่งมั่นและไม่ลดละต่อไป

 

ขอขอบคุณในความทุ่มเทของทุกท่านครับ/กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  
บทความ อื่นๆ ...


 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Preview & Download ข่าวโรงเรียนในสังกัด

                  

link ที่เกี่ยวข้อง