Get Adobe Flash player
  • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

  • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณ Cascata ชั้น G นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 ร่วมงาน EP/MEP Open House 2014 "Joining Hands Globally" ของนักเรียนโครงการ English Program เขตภาคกลาง ภาคตะวันออก

  • วันที่ 15- 17 สิงหาคม 2557 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์รุ่นที่ 2 (สระแก้ว1-2 นครนายก)รุ่นที่ 1 (ปราจีนบุรี1-2สพม.7) ,

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต

เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

การรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 2557

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง