Get Adobe Flash player
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 การประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สพม.4

  • 11 เม.ย.57 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 และคณะร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. และ สพฐ. อาทิ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ.

  • 10 เม.ย. 57 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ฯ

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

พูดคุยกับผอ.สพม.เขต4 เรื่องการพัฒนาหลักสูตร

รองผอ.สพม.4

link สารสนเทศ

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

link ที่เกี่ยวข้อง