Get Adobe Flash player
  • 15 กันยายน 2557 อบรมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิก E-Office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

  • วันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 20 และ 21

  • วันที่ 5-7 กันยายน 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ รุ่นที่ 13 และ 14

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (ฉบับเพิ่มเติม)

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 15 -16 ก.ย. 57)สำหรับโรงเรียน

คู่มือ E-office สพฐ.(อบรม 17 ก.ย. 57)สำหรับเขตพื้นที่

User Rating: / 53
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

รายงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กลุ่มวิชา

วันที่

รวมทั้งสิ้น

เหตุการณ์

17

18

19

20

21

22

23

24

ภาษาไทย

4

2

7

7

8

10

12

4

54

ปกติ

ภาษาอังกฤษ

14

6

10

12

7

30

24

19

122

ปกติ

ภาษาจีน

2

2

1

2

5

1

1

2

16

ปกติ

คณิตศาสตร์

8

7

10

9

7

13

10

12

76

ปกติ

ฟิสิกส์

10

3

3

7

4

8

15

7

57

ปกติ

เคมี

4

4

7

2

8

18

17

8

68

ปกติ

ชีววิทยา

9

7

4

10

12

25

23

10

100

ปกติ

สังคมศึกษา

42

32

40

30

30

59

50

18

301

ปกติ

รวม

93

63

82

79

81

164

152

80

794

 
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557  เรื่อง การอนุมัติ ว25, ว17 และข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ  (กรณีเยียวยา) ดังต่อไปนี้

 
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 บนเว็ปไซต์ 210.1.20.11  ทุกวัน ในระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 ตามแนวทางที่ปฏิทินกำหนดไว้

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง