Get Adobe Flash player
  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุรีรัมย์ นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การประชุมหารือกับคณะทำงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เตรียมจัดงานพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557

  • วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 และการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รอบที่ 2

  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลการติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-mes และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลการคัดเลือก "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2557

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.4

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่4 รอบที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  4

รายละเอียดการคำนวณตกเบิก ว 21 และการเรียกคืนค่าครองชีพ โอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม. 4

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

 

ขอเชิญร่วมงานศพนายอุดมชัย สวนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโดนวิทยา รายละเอียดดังนี้

1. ร่วมพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น.

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20.00 น.

3. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
ทั่วไป

ยกเลิกหนังสือรับหักภาษี ณ ที่จ่าย ในจังหวัดสระบุรี

- เนื่องจากหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำของโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี  มีการผิดพลาด  จึงขอยกเลิิกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับแยกและจะจัดส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่ให้โดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง