Get Adobe Flash player
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 4 ได้จัดให้มี“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บันทึกเทปการกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์

ผอ.สพม. 4

รองผอ.สพม.4

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เชิญประชุมการจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2557(ประธานสหวิทยาเขต เฉพาะจังหวัดปทุมธานี)

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มนิเทศฯ

ตารางจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 5 ค่ายที่ 4

 

 
User Rating: / 10
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

- อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) จำนวน 1 ราย

- อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) จำนวน 1 ราย

- อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 25) จำนวน 1 ราย

 
บทความ อื่นๆ ...

link ที่เกี่ยวข้อง