Get Adobe Flash player
  • วันที่ 5 มีนาคม 2558 ร่วมพิธีรดน้ำศพ ของ ดร.มานะ อัครบัณฑิต ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ

  • วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ [มัธยมวัดหัตถสารเกษตร] ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ครั้งที่ 2 /2558

  • วันที่ 5 มีนาคม 2558 การประชุมวิชาการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตปทุมเบญจา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรงปทุมธานี

ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ

ผอ.สพม. 4

ประวัติผู้อำนวยการ

 

รองผอ.สพม.4

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ภาพ รับวุฒิบัตร/เข็ม/เกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.ปทุมธานี 

----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

---------------------------------------------------------------------------------------- 

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

รายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สพม.4

 
กลุ่มบริหารบุคคล

รายละเอียดแนวทางประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4

 
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
กลุ่มบริหารบุคคล

แบบสรุปการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 
กลุ่มบริหารบุคคล

รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

 
บทความ อื่นๆ ...

                  

link ที่เกี่ยวข้อง