ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21

Download คู่มือ ได้ที่นี่   Click Here 

หน้าแรก ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
ตอนที่ 1 : ครูศุภากาญจน์ - ปฐมวัย
ตอนที่ 2 : ครูสมจิตร - สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
ตอนที่ 3 : ครูสุกัญญา - คณิตศาสตร์ ม.1
ตอนที่ 4 : ครูจงจิต - คณิตศาสตร์ ม.2