เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

vtp1 cpt1
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ศ.2562 >>>ดังเอกสารแนบ<<<...

23-04-2562 Hits:71 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562 >>>ดังแนบ<<<

02-04-2562 Hits:600 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านทั้งหมด

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

17-05-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรฯ รับชมการประชุมทางไกล Video Conference เรื่องการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี /     การเลื่อนวิทยฐานะ นำเสนอนโยบาย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

17-05-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสาวสมุนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุค…

17-05-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดโสภาราม  ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

17-05-2562 Hits:9 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษาภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมี นางสาวสมุนา  ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

17-05-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล กล่าวรายงานการอบรม ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

16-05-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุ…

15-05-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

14-05-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการจัดปฐมนิเทศ และจัดทำประวัติ ก.พ.๗ ข้าราชการครูผู้ช่วบรรจุใหม่ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายสำเริง ตาสว่าง และ นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔  ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวให้โอวาทและอวยพรแก่ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้า…

13-05-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและแจ้งเหตุการณ์ ข่าวสาร ทางการศึกษา ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

09-05-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่...

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

08-05-2562 Hits:30 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ. สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผอ. สพม.๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ ในเรื่อง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุค…

07-05-2562 Hits:26 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการหลายสังกัด จิตอาสา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผอ…

05-05-2562 Hits:28 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผอ.สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายพินิจ  บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการหลายสังกัด จิตอาสา รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

04-05-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคากรในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายผล  ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุ…

02-05-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมมี  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เป็นประธานการประชุม และมีนายจักรพงษ์...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

01-05-2562 Hits:29 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.  นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผู้อำนวยการ สพม.๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

30-04-2562 Hits:28 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการสัมมนาวิชาการผู้บริหารโรงเรียน “HOW TO FUTURE PROOF EDUCATION FOR GENERATION Z: การเตรียมความพร้อมการศึกษาในยุค GENERATION Z” จัดโดยหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยมี นายชนวรรชฏ์...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

29-04-2562 Hits:33 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ โดยมี นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔ กล่าวรายงานการประชุม และมี นายอรรถวัฒน์  พงศ์ธนโรจน์ ผอ.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา และคณะเป็นวิทยากรในการประชุมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:233 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:252 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:309 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:252 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:235 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:269 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:323 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:244 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:409 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด