เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

IMG 3867

vtp1 cpt1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562   >>รายละเอียดดังแนบ<<

05-03-2562 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุ…

20-03-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐/โอกาสที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคน , เลขาธิการ...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

18-03-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพหิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

15-03-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

14-03-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการของบประมาณเพื่อเช่าที่ดิน (วัดร้าง) ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จึงประชุมปรึกษาหารือกับโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และ โรงเรียนธัญบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ สพม.๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบการขอเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบ…

13-03-2562 Hits:34 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู, แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. กิจกรรมเด่นย่อยเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้…

12-03-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมกว่า ๑,๖๐๐ คน ณ หอประชุม...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

09-03-2562 Hits:38 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) การประชุมได้มอบรางวัล MOE AWARDS ให้แก่โรงเรียนที่ได้รางวัล และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท แควน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี >>>...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

04-03-2562 Hits:33 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๒๖...

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

04-03-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเพื่อแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับ นายอาทิตย์ เงินมาก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชาญ...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

04-03-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และทำบุญรำลึกวันสถาปนา โรงเรียนสระบุรวิทยาคม คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ครูเก่า ศิษย์เก่า และผู้เข้าร่วมพิธี ตั้งแถวรอรับขบวนเกียรติยศและคณะผู้เชิญรางวัล ขบวนมาถึง ณ โดมกีฬา นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์ (ผอ.รร.สระบุรีวิทยาคม) อัญเชิญรางวัลฯ...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

28-02-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานการรับชม Video Conference ชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

27-02-2562 Hits:36 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

27-02-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ข้อสอบกลางนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุ…

27-02-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู, แจ้งข้อราชการจาก สพฐ...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

26-02-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดสระบุรี (กรณีพิเศษ) ท่านประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ระดับมัธยมศึกษา) ขณะนี้ได้คัดเลือกแล้ว จำนวน ๑๕ โรงเรียน และให้ศึกษาหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องจาก สพม.๔...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้…

25-02-2562 Hits:34 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ ข่าวสาร ทางการศึกษาการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับ ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

22-02-2562 Hits:37 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ได้วางแผนการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อกำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส...

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

21-02-2562 Hits:44 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต) ๔ เป็นประธานคณะกรรมการ การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:149 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:177 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:201 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:145 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:157 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:187 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:233 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:184 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:266 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด