เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

ITAbanner1 2ITAbanner2
3ban2ban1bann4ban

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔  ร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔ ร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์...

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดพิธีวันเกียรติยศ และประดับเข็มตราโรงเรียน

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดพิธีวันเกียรติยศ และประดับเข็มตราโรงเรียน

วัันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดพิธีวันเกียรติยศ...

โรงเรียนสวนกุหลาลวิทยาลัย รังสิต ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

โรงเรียนสวนกุหลาลวิทยาลัย รังสิต ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชุมสถาบันสวนกุหลาบ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม...

อ่านทั้งหมด

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

15-07-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่สมาชิก TO BE NUMBER ONE...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

15-07-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

11-07-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ มอบห…

10-07-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบหมายงานให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอนกังหันน้ำชัยพัฒนา และ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ในหัวข้อ เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

08-07-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการการประชุมนำเสนอ ชี้แจง ให้คำแนะนำ การจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของบ้านเรียนอินทอง ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้…

08-07-2562 Hits:32 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

07-07-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๖ กรกฎาคม 2562 เวลา ๑๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ร่วมมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี “เสมาสระบุรี เกมส์ ครั้งที่ ๒” ปี ๒๕๖๒ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาฯ และมีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯให้แก่ นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี รับธง ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งต่อไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

06-07-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๖ กรกฎาคม 2562 เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี “เสมาสระบุรี เกมส์ ครั้งที่ ๒” ปี ๒๕๖๒  ในพิธีเปิด เวลา ๐๘.๓๐ น. ขบวนนักกีฬาของ สพม.๔, สพป.สระบุรี เขต ๑, สพป.สระบุรี เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

05-07-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติยศให้แก่คุณครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น มอบโล่ประกาศเกียรติยศให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มอบโล่ประกาศเกียรติยศแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ และนักเรียนที่มีผลคะแนนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ณ อาคารหอประชุมบุปผา ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

05-07-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี โดยมีนายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ที่เดินทางมาร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้>>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ พร้อ…

02-07-2562 Hits:33 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับท่าน ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

01-07-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

       วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒        ในการนี้ ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ เนตรนารี เข้าร่วมรับเสด็จ...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู…

01-07-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

28-06-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายนิคม กกขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานและเป็นวิทยากรการประชุม ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

27-06-2562 Hits:36 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณแม่อนงค์ มารดาของ นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ณ วัดโพธ์ระหัต ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

26-06-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมทางไกล Video Conference และนำผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

26-06-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นางอัญชลี  เกตุบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ในพิธีการจัดงานโดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน และมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวรายงานการจัดงาน ในงานมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการจัดนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้…

25-06-2562 Hits:29 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และบำเพ็ญกุศลแด่ คุณแม่อนงค์ มารดาของ นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ณ วัดโพธ์ระหัติ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มั…

15-07-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครู นักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒ ณ...

โรงเเรียนเสาไห้ "วิมลวิทย…

15-07-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ร่วมกับสถาบันขงจื้อ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป ซึ่งการสอบนี้เป็นการสอบตามมาตรฐานสากลของผู้เรียนภาษาจีนทั่วโลก ณ สนามสอบโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากา…

15-07-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP (โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิ การเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ) ภาคกลาง โซน D ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี มีการแข่งขัน ๘ รายการมีนักเรียนจำนวน ๑๗...

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา…

15-07-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วัันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้จัดพิธีวันเกียรติยศ และประดับเข็มตราโรงเรียน เพื่อเป็นการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และได้มีพิธีประดับเข็มตราโรงเรียนให้กับนักเรียนชุดพิธีการและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

โรงเรียนสวนกุหลาลวิทยาลัย รังส…

15-07-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชุมสถาบันสวนกุหลาบ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อปรึกษาหารือ ติดตาม ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนวางแผนดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

15-07-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถวายเทียนพรรษา : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถวายเทียนจำนำพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดเพิ่มทาน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายสำเนียง ดลสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ...

นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวย…

15-07-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ บริษัท ปนูซีเมนต์เอเซีย จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562ณ ห้องประชุม อาคาร CCB โครงงานปูนซีเมนต์เอเซีย จังหวัดสระบุรี

นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผอ.โรงเรี…

11-07-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กล่าวต้อนรับนักเรียน Ms.Giulia Pellergrino (น้ำหวาน) และ Ms.Loana Lizuca (พาขวัญ) นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศอิตาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวฉ่ำแสง และ ครอบครัวแก้ววิเศษ ที่ให้การอุปถัมภ์ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสเป็นอย่างดี

โรงเรียนแก่งคอย ร่วมกับมูลนิธิ…

11-07-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนแก่งคอย ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ภายใต้โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปลูกจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่น กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ทั้งระดับ โดยนายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ให้โอวาทนักเรียนและรับมอบป้ายโครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนแก่งคอย ณ หอประชุม ๖๐ ปี โรงเรียนแก่งคอย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ขอแสด…

11-07-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี (รุ่นที่ ๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓- พ.ศ.๒๕๖๔)

โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกร…

11-07-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนหินกองวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติในรูปแบบ ACTIVE LEARNING โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมฐานเรียนรู้ภาษาพาเพลิน ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมเติมเต็ม วิทย์ฯ คณิตฯ

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโร…

11-07-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหินกองวิทยาคม ร่วมงานหล่อเทียนพรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี สืบทอดวัฒนธรรมไทย และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยทราย จังหวัดสระบุรี

นายสำราญ ซื่อตรง ผอ.โรงเรียนสอ…

11-07-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสองคอมวิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน และผู้มีอุปการะคุณ ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสองคอมวิทยาคม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

นายธนพจ แก้ววงษา ผอ.โรงเรียนหอ…

10-07-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ม.๑/๑-ม.๑/๘) จำนวน ๓๑๕ คน ครู ๑๖ คน ไปทัศนศึกษาตามแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

10-07-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 International Day : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม International Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของนักเรียนจาก 3 กลุ่มการเรียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ในการนี้ นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงต่างๆ...

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ให้การ…

10-07-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอ…

10-07-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายให้ นายนิยม สุขภิบาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ห้องเกียรติยศ  ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง คณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาติดตามเรื่องไฟฟ้าภายในโรงเรียนและโครงการห้องเรียนสีเขียว ณ ห้องเกียรติยศ

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ให้บร…

09-07-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ให้บริการตรวจสุขภาพในช่องปากของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารโดมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:285 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด