เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

ITAbanner1 2ITAbanner2
3ban2ban1bann

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ศึกษาดูงาน งานคณะกรรมการสภานักเรียนและงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ศึกษาดูงาน งานคณะกรรมการสภานักเรียนและงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน...

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จัดกิจกรรมติวความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง GAT ภาษาไทย

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จัดกิจกรรมติวความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง GAT ภาษาไทย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ศ.2562 >>>ดังเอกสารแนบ<<<...

23-04-2562 Hits:103 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - avatar กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อ่านทั้งหมด

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

20-06-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

19-06-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน/การพัฒนาภาษาไทยของ สพป.สุรินทร์ เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้…

18-06-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

13-06-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21  โดยมีนายสุชาติ  กรดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร กล่าวรายงานการอบรม หลังจากนั้นมี รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒพล วิทยากรเริ่มบรรยายเรื่อง PLC ณ โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้รีสอร์ท เขาใหญ่-นครนายก จังหวัดนครนายก >>> ดูภาพกิจกรรม...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

12-06-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓  ณ ห้องประชุมปทุมมาลย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ มอบห…

12-06-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบหมายบุคลากรในสังกัดรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ มอบถ้…

10-06-2562 Hits:9 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบถ้วยรางวัลงานเดินวิ่งการกุศล Pathumthani Charity walk&run BY Pathumwilai ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมก…

10-06-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมกิจกรรมฯ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปะกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์  ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

10-06-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสำเริง  ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนขั้นวิกฤต ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

10-06-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธา…

10-06-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาความเป็นเลิศด้านแนะแนว “สมุดแปลนชีวิต” โดยมี นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานการอบรม ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

07-06-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานเปิดการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมี นายนิคม  กกขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการประชุม และมี นายสุชน สมคิด วิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนา ทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูฯ ในหัวข้อบรรยาย “True ปลูกปัญญา SCHOOL TOUR...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธา…

05-06-2562 Hits:31 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธา…

05-06-2562 Hits:39 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมทางไกล Video Conference “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย CLUSTER” โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธา…

05-06-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์ ผ.อ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานการประชุม ณ ห้องประชุม ชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุค…

05-06-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริตอนโครงการฝายแม้วชะลอน้ำ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ โครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธา…

04-06-2562 Hits:35 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัด สพม.๔ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจเ…

04-06-2562 Hits:44 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคกลาง) และพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฎิญาณ โดยมี นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม  โดยมี...

อ่านทั้งหมด

นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผอ.โรงเ…

20-06-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.40 น. นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ในโรงเรียน เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนแก่งคอย ซึ่งจะมีพิธีทำบุญ ใส่บาตร ถวายเพลพระ ในเวลา11.00 น.

นางอัญชลี เกตุบำรุง ผอ.ท.ป.๕ จ…

20-06-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำงานอนามัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน เพื่อให้เกิดความรักความตระหนักต่อการมีสุขภาพกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดี โดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแดนซ์ ทุกวันพฤหัสบดี ตอนเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นเวลา ๕ นาที ณ โดมอเนกประสงค์

ดร.กุสุมาวดี คีรี ผอ.โรงเรียนบ…

20-06-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ดังต่อไปนี้1).คุณครูภิรญา สายศิริสุข สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท บริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2).คุณครูนัฐพงษ์ บุตรพรหม สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ดนตรีศึกษา (ค.บ.) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3).คุณครูสุกิตติมา หอมยามเย็น สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4).คุณครูวรรณภรณ์...

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ศึกษาด…

20-06-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นำโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียนได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน งานคณะกรรมการสภานักเรียนและงานโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จัดกิ…

20-06-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จัดกิจกรรมติวความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง GAT ภาษาไทย โดย สถาบันกวดวิชาก็อทไลท์ Hodlike Tutor ให้กับนักเรียนชั้น ม.๖ ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ ๓๐ ปี

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

20-06-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

19 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เทศบาลตำบลพุกร่าง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลพุกร่าง

ผอ.จีรวรรณ วงศ์เหลือง พร้อมด้ว…

19-06-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

18 มิถุนายน 2562 ผอ.จีรวรรณ วงศ์เหลือง พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน และชุมชน ได้จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ผอ.จีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู น…

19-06-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

18 มิถุนายน 2562 ผอ.จีรวรรณ วงศ์เหลือง พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน และชุมชน ได้จัดพิธีเปิดซุ้มประตูสู่ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง สู่การศึกษา โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในครั้งนี้ ณ สวนป่าพลานุกูล โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูล”

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนประ…

18-06-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด adminspm

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนประเทียบวิิทยาทาน นำนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:273 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:281 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:364 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:311 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:267 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:310 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:363 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:271 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด