เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

18-11-2562 Hits:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ adminspm - avatar adminspm

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

14-12-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแปลงหนังสือแบบเรียนเป็นเกมดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรครูสายปฏิบัติการสอน" โดยมี ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

13-12-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เป็oประธานการประชุมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

12-12-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรม adminspm

              วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น ๒ จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

12-12-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุม VDO CONFERENCE เรื่องชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

11-12-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๒ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในการนี้ได้แนะนำนางไปรผดา โปติบุตร...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

09-12-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม adminspm

               วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุมาลี รามฤทธิ์ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมคีตศิลป์ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

09-12-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวสารทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

07-12-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ประธานในพิธีนายอนุชา บูรพชัยศรี  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจากนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับการเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ >>>ภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

06-12-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม adminspm

               วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็ประธานการประชุมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

บุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้…

05-12-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม adminspm

              วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

04-12-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

              วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้เข้าเยี่ยมชม และมอบเหรียญรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การ…

04-12-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม adminspm

                   วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. บุคลากรในสังกัด รับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๒ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

03-12-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมรับมอบรถมินิบัส จากมูลนิธิไทยกรุณา โดยมีคุณปรียา รองรัตน์และครอบครัวเป็นประธานในการมอบให้กับโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ณ โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" จังหวัดสระบุรี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

03-12-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "จตุมิตรพุกร่างเกมส์" ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

02-12-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจังหวัดสระบุรี และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

02-12-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติให้โอวาทผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในพิธีเปิดการประเมินผลโรงเรียนธัญรัตน์ ตามโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก “โรงเรียนรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การ…

27-11-2562 Hits:35 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. บุคลากรในสังกัด รับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๒ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกรที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

25-11-2562 Hits:40 ข่าวกิจกรรม adminspm

             วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ โดยมีโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันในสังกัด จำนวน ๑๒ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม  >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

24-08-2562 Hits:126 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวย ความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน “แรลลี่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปทุมธานี” โดยมี นายจรุญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการ…

23-08-2562 Hits:181 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศระดับ ScQA เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:216 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:215 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:133 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:135 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:105 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:115 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:274 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:118 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:115 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:111 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:123 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:158 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:130 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:173 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:144 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัว…

09-08-2562 Hits:142 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ในห้วข้อการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหาจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสุนทรียวิวิธ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:397 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด