เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่

ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค

โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

000

 

IMG 3867

vtp1 cpt1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562 >>>ดังแนบ<<<

02-04-2562 Hits:552 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

11-04-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒ ในการประชุมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ) และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) และ นายสุรเดช  เตียวตระกูล...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ กล่า…

11-04-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ กล่าวรายงานการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพม.๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ปรีชา  จิตรสิงห์ (นายกสมาคม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย) ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวอวยพร และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้มาร่วมงาน จากนั้น รอง ผอ.สพม.๔...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รอง …

03-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รอง ผอ.สพม.๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ในหัวข้อเรื่อง ศาสตร์พระราชา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ป็นป…

02-04-2562 Hits:26 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายเจริญ  บัวลี (ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและแจ้งเหตุการณ์ ข่าวสาร ทางการศึกษา ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและกล่าวต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๔  ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ รับม…

02-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในพิธีมีนายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาวางพานพุ่มดอกไม้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ (พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี) กล่าวรายงานต่อ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีรองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน นายพิทักษ์ ตุ้มมี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนายนฤนาท ผ่องศรีนวล (ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนายวรพันธ์ แก้วอุดม (ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนายชาลี วัฒนเขจร (ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) โดยมี นายสมศักดิ์  ทองเนียม (ผอ.สพม.๑๘) และคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

27-03-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดย ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ป็นป…

27-03-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษาภาษาอังกฤษในการทำ Pilot study ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (จังหวัดปทุมธานี) เป้าหมายจำนวน ๕,๐๐๐ คนก่อนจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในที่ประชุมได้เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๔ (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมี...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

27-03-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ พระอาจารย์เดือน วัดสวนมะม่วง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และมี ผศ.ดร.ภิเษก ...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:195 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:219 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:268 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:204 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:195 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:238 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:284 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:207 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:330 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด