เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

14 8 2562 baner yui14 8 2562 banerplasstice2
ITAbanner1 2
ITAbanner2
3ban2ban1bann4ban

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ...

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา”...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมงานสภากาแฟสระบุรี ณ รีสอร์ทฮวงจุ้ย บ้านภูเขา จ.สระบุรี

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมงานสภากาแฟสระบุรี ณ รีสอร์ทฮวงจุ้ย บ้านภูเขา จ.สระบุรี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ...

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

16-08-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการสืบสวนและสอบสวน โดยมี นายเชาวลิตร  บัวสาร ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีเป็นพิธีกร และมี นายสำเริงตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ กล่าวรายงานการอบรม โดยมี นายสุธนร์  สายสงวน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปทุมธานี  และ ดร.สมร...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

16-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมสัมมนาโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดปทุมธานี (กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเดรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่) จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ จ.ปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

16-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “เสวนาน้องพี่ชมรมผู้บริหารสระบุรี”และ “มุทิตากษิณาลัยผู้เกษียณอายุราชการ” มีผู้เกษียณ จำนวน 2 ท่านคือ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และ นายมาโนช รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ณ ร้านอาหารครัวเรือนไทย จ.สระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

16-08-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม โดยตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 ได้ชมการแสดงหุ่นยนต์ของนักเรียนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ได้ชนะเลิศอันดับ 4 และรับฟังการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยนายพิพัฒพล ธูปหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

16-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมงานสภากาแฟสระบุรี นำโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ การท่องเที่ยวสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ณ รีสอร์ทฮวงจุ้ย บ้านภูเขา จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ มอบห…

14-08-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ โครงการพระราชดำริ : ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ในหัวข้อ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ITA 2019)...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

13-08-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ โดยมี นายชาลี วัฒนเขจร กล่าวรายงานการอบรม ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

13-08-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายศูนย์ฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

12-08-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ คณะก…

10-08-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

10-08-2562 Hits:56 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นางเพชราภรณ์ อยู่นาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานการประชุม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

09-08-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference Scopia Desktop ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ จัดประชุมทางไกลกับโรงเรียนในสังกัด ในหัวข้อดังนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ / การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ต้อน…

08-08-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ต้อนรับท่าน ดร.สุวิทย์ มูลคำ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

07-08-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

07-08-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

07-08-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๒ โครงการพระราชดำริ : โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ในหัวข้อ โครงการค่าน “เยาวชน….รักษ์พงไพรเฉลิมพระกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

07-08-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยมี นายอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโณงเรียนกล่าวรายงานการประชุม ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ประธ…

03-08-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ART TEACHER MASTER ART MASTER SERIES 2019 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมกับ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ...

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:9 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:11 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัว…

09-08-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผอ.ภัทรพล สุลำนาจ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ในห้วข้อการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหาจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสุนทรียวิวิธ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ร่วมป…

09-08-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อพิจารณาวางแผนให้การช่วยเหลือเด็กครั้งที่ ๒ โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยา…

09-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ให้กับนักเรียน โดยมีครูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุทธยาเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" และคณะผู้บริหาร 

อ่านทั้งหมด

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร

06-11-2561 Hits:943 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:310 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด