เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับคณะคุณครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ดังต่อไปนี้
1).คุณครูภิรญา สายศิริสุข สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท บริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2).คุณครูนัฐพงษ์ บุตรพรหม สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ดนตรีศึกษา (ค.บ.) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3).คุณครูสุกิตติมา หอมยามเย็น สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
4).คุณครูวรรณภรณ์ ภูยาดาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
5). และยินดีต้อนรับ คุณครูรุ่งระวี คำปัญญา คุณครูภาษาจีน.
โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นตัวแทนมอบช่อดออกไม้20 6 2562 bm1

 

14 8 2562 baner yui14 8 2562 banerplasstice2
ITAbanner1 2
ITAbanner2
3ban2ban1bann4ban

อ่านทั้งหมด

ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื…

13-10-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม adminspm

                            วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.  ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ณ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

13-10-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรม adminspm

                วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

11-10-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม adminspm

                 วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ แจ้งโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์การบริหารศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

10-10-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย(ส.พ.ม.ท.)  เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนประสานงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชุดใหม่ ณ  ห้องประชุมสำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

10-10-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม adminspm

                                  วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.งามพิศ ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่  นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

09-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ซึ่งบรรจุตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบแนวทางการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำน…

09-10-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม adminspm

  วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๒ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข่าวสารการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

08-10-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาครู และบุคลากรสหวิทยาเขตสัตตบงกช โดยมี ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขตสัตตบงกชในหัวข้อ “วินัย” หัวใจของความเป็นครู การแข่งขันกีฬา กิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรในสหวิทยาเขตสัตตบงกช ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

08-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน และการเขียน โดยผ่านหลักสูตรบูรณาการผ่าน Phonics เลขที่ GG. ๙๘๒๑๓๗ โดยได้รับสนับสนุนจาก สโมสรโรตารีสระปทุม RC.ORYUKDO และ RC. NOKSAN ภาค๓๖๖๑ โรตารีสากล แห่งเมือง BUSAN ประเทศเกาหลีใต้...

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำ…

07-10-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนเขตพื้นที่ในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และแจ้งการเข้าฝึกประสบการณ์การบริหารศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และแนะนำข้าราชการโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ คือนาง สาววรภรณ์ โด่งดัง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานชำนาญงาน  ณ  ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

03-10-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันนพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยสถาบันการศึกษาเป็นฐานบริการข้อมูลทางวิชาการ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำเสนอเผยแพร่ผลการงานวิจัยสู่สาธารณชน เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๑๗...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

03-10-2562 Hits:26 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ของ นางสาวชนัญชิตา ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”>>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ร่วมเป็นเกียรต…

01-10-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม adminspm

  วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมแกรนด์ กาล่า โรส ชั้น ๔ อาคารสิรินธร ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.4 เป็นป…

01-10-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม adminspm

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ "สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต"โดยมี นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

27-09-2562 Hits:36 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานงานเกษียณ “เกษียณ 62 สระบุรีวิทยาคม” โดยมี นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วมเ…

26-09-2562 Hits:32 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตตานุสรณ์ นางปราณี ลายเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

25-09-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพขั้นสูง ด้วยการแปลงหนังสือแบบเรียนรายวิชาเป็นนวัตกรรมสื่อเกมดิจิทัล ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

25-09-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรักสถาบัน รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม ในสถานศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ หารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน สมุดแปลนชีวิต ภายใต้โครงการความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

24-08-2562 Hits:61 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวย ความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน “แรลลี่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปทุมธานี” โดยมี นายจรุญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการ…

23-08-2562 Hits:82 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศระดับ ScQA เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

23-08-2562 Hits:84 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจําปี 2562 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนามโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม- ส่วนทีมชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.ลพบุรี ต่อไป

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:106 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:121 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:63 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:74 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:59 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:61 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:137 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:59 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:59 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:58 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:64 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:80 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:78 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:95 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:90 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:359 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด