เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

    โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

25611113

 

IMG 3867

vtp1 cpt1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562 >>>ดังแนบ<<<

02-04-2562 Hits:552 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

11-04-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ ๒ ในการประชุมมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ) และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) และ นายสุรเดช  เตียวตระกูล...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ กล่า…

11-04-2562 Hits:18 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ กล่าวรายงานการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพม.๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี ผอ.ปรีชา  จิตรสิงห์ (นายกสมาคม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย) ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวอวยพร และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้มาร่วมงาน จากนั้น รอง ผอ.สพม.๔...

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รอง …

03-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ (รอง ผอ.สพม.๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ในหัวข้อเรื่อง ศาสตร์พระราชา...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ป็นป…

02-04-2562 Hits:26 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นายเจริญ  บัวลี (ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:25 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรม เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและแจ้งเหตุการณ์ ข่าวสาร ทางการศึกษา ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและกล่าวต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๔  ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ รับม…

02-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ รับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในพิธีมีนายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาวางพานพุ่มดอกไม้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ (พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี) กล่าวรายงานต่อ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:16 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีรองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน นายพิทักษ์ ตุ้มมี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:20 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนายนฤนาท ผ่องศรีนวล (ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนายวรพันธ์ แก้วอุดม (ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

02-04-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่ง มีนายชาลี วัฒนเขจร (ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี) ให้การต้อนรับและนำคณะตรวจเยี่ยมเดินตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

02-04-2562 Hits:17 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ชลบุรี-ระยอง) โดยมี นายสมศักดิ์  ทองเนียม (ผอ.สพม.๑๘) และคณะบุคลากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้น เวลา ๑๑.๐๐ น. ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

27-03-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดย ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ ป็นป…

27-03-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการเสริมสร้างทักษาภาษาอังกฤษในการทำ Pilot study ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (จังหวัดปทุมธานี) เป้าหมายจำนวน ๕,๐๐๐ คนก่อนจะเริ่มโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในที่ประชุมได้เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.๔ (จังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมี...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

27-03-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการพัฒนาองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ พระอาจารย์เดือน วัดสวนมะม่วง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และมี ผศ.ดร.ภิเษก ...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:195 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:220 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:268 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:204 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:196 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:238 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:285 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:207 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:331 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด