>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.คู่มือ การขอยืม ก.พ.7  ก.ค.ศ.16.pdf)คู่มือการขอยืม ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16342 kB
Download this file (2. คู่มือ การขอยกเว้นการาเกณฑ์ทหารในยามปกติ.pdf)คู่มือการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ683 kB
Download this file (3. คู่มือ บันทึกข้อมูลของ จนท. ตรวจสอบสิทธิระ.pdf)คู่มือบันทึกข้อมูลของ จนท. ตรวจสอบสิทธิ3154 kB
Download this file (4. คู่มือ การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการ.pdf)คู่มือการขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการ2464 kB
Download this file (5. คู่มือ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผช. ผอ..pdf)คู่มือการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผช. ผอ.1646 kB
Download this file (6. คู่มือ การใช้งานระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ..pdf)คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.985 kB
Download this file (7. คู่มือ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริ.pdf)คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์5936 kB
Download this file (การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา307 kB
Download this file (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf)การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf1449 kB
Download this file (การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4.pdf)การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.4672 kB
Download this file (ขั้นตอนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf)ขั้นตอนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.pdf507 kB
Download this file (คูมือการลาออกจากราชการ.pdf)คู่มือการลาออกจากราชการ1694 kB
Download this file (คู่มือ One Stop Service การขอทำบัตรประจำตัว.pdf)คู่มือ One Stop Service การขอทำบัตรประจำตัว1258 kB
Download this file (คู่มือการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ต.pdf)คู่มือการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว2111263 kB
Download this file (คู่มือการชวยราชการ.pdf)คู่มือการช่วยราชการ4941 kB
Download this file (คู่มืองานย้ายครู.pdf)คู่มืองานย้ายครู9681 kB
Download this file (คู่มืองานย้ายผู้บริหาร.pdf)คู่มืองานย้ายผู้บริหาร6983 kB
Download this file (คู่มือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.pdf)คู่มือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน4854 kB
Download this file (คู่มือสอบคัดเลือกครูผู้และบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ.pdf)คู่มือสอบคัดเลือกครูผู้และบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ6155 kB
Download this file (คู่มือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)คู่มือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา10687 kB
Download this file (คู่มือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf)คู่มือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม21613 kB
Download this file (รายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)รายผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf10184 kB
Download this file (สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf)สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล339 kB