คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Attachments:
FileFile size
Download this file (1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา98 kB
Download this file (10.คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรมโครงการค่ายทั.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต132 kB
Download this file (11.คู่มือปฏิบัติงานHome school.pdf)คู่มือปฏิบัติงาน Home school187 kB
Download this file (2. คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ทุนเฉลิมราช.pdf)คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ทุนเฉลิมราชกุมารี23997 kB
Download this file (3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานพานักเรียไปนอกสถานศึกษาและพักค้างคืน.pdf)ขั้นตอนการปฏิบัติงานพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและพักค้างคืน83 kB
Download this file (4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ สส..pdf)ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ สส.48 kB
Download this file (5. ขั้นตอน-คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง.pdf)ขั้นตอน-คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง84 kB
Download this file (7. คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบแข่งข.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการสอบแข่งขัน3226 kB
Download this file (8.คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกเด็กและเย.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกเด็กและเยาวชน101 kB
Download this file (9.คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS107 kB
Download this file (MOU กลุ่มส่งเสริมฯ.pdf)บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS282 kB
Download this file (มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ปี 2562.pdf)มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ปี 2562562 kB