บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A1

นางสาวดารินทร์ บุญฤกษ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางการรับบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภาพกิจกรรม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง