ปรกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนธัญบุรี

----------- รายละเอียดดังไฟล์ประกาศ ที่แนบ -----------

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0