ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ.2562

*****รายละเอียดดังไฟล์แนบ*****