ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติ ปี พ.ศ.2562  รายละเอียดดังแนบ