แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม. 4 ปีการศึกษา 2562 และจังหวัดสระบุรี (รายลละเอียดดังไฟล์แนบ)

Attachments:
FileFile size
Download this file (25620117_085047_0669.pdf)ไฟลที่ 1202 kB
Download this file (25620117_085047_8623.pdf)ไฟลที่ 2179 kB

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0