ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ๑๖ (16th IJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอาวกาศ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๓ (13th IESO) รอบที่ ๑ (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0