ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ๑๖ (16th IJSO) และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอาวกาศ โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๓ (13th IESO) รอบที่ ๑ (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)