ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังรายละเอียดแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0