การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

และการยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562

>>รายละเอียดดังแนบ<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (1.ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน 2562.pdf)1.ศูนย์ประสานงานรับนักเรียน 2562.pdf66 kB
Download this file (2.นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเร.pdf)2.นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเร.pdf12239 kB
Download this file (3.สรุปรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขนโยบายรับ.pdf)3.สรุปรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขนโยบายรับ.pdf3130 kB
Download this file (4.ปฏิทินการรับนักเรียน 2562 (สพม.4).pdf)4.ปฏิทินการรับนักเรียน 2562 (สพม.4).pdf916 kB
Download this file (5.มาตรการป้องกัน ฯ (รับนักเรียน 2562).pdf)5.มาตรการป้องกัน ฯ (รับนักเรียน 2562).pdf562 kB
Download this file (6.รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพม.4 (ปทุมธานี).pdf)6.รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพม.4 (ปทุมธานี).pdf686 kB
Download this file (7.รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพม.4 (สระบุรี).pdf)7.รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพม.4 (สระบุรี).pdf576 kB
Download this file (8.เขตพื้นที่บริการ (ปทุมธานี).xls)8.เขตพื้นที่บริการ (ปทุมธานี).xls57 kB
Download this file (9.เขตพื้นที่บริการ (สระบุรี).xls)9.เขตพื้นที่บริการ (สระบุรี).xls51 kB
Download this file (การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_ปทุมธานี_เอกสารแนบฉบับที่ 1.pdf)การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 131 kB
Download this file (การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_สระบุรี_เอกสารแนบฉบับที่ 2.pdf)การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 227 kB
Download this file (การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 3.pdf)การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 346 kB
Download this file (การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 4.pdf)การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 446 kB
Download this file (การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 5.pdf)การยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา 2562_เอกสารแนบฉบับที่ 549 kB
Download this file (ประกาศ สพม.4 ผลการจัดหาที่เรียน .pdf)ประกาศ สพม.4 ผลการจัดหาที่เรียน .pdf68 kB
Download this file (บัญชีจัดสรร นร.รอบสอง ม.1.pdf)บัญชีจัดสรร นร.รอบสอง ม.1.pdf4680 kB
Download this file (บัญชีจัดสรร นร.รอบสอง ม.4.pdf)บัญชีจัดสรร นร.รอบสอง ม.4.pdf1094 kB
Download this file (รายชื่อนร.ที่ประสงค์เข้าร.ร.มัธยมสังคีตฯ.pdf)รายชื่อนร.ที่ประสงค์เข้าร.ร.มัธยมสังคีตฯ.pdf363 kB