ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คลิกที่นี่

Attachments:
FileFile size
Download this file (Calendar2563.jpg)ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563124 kB
Download this file (ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม.4 (จังหวัดปทุมธานี) ปีการศึกษา 2563.xls)ข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม.4 (จังหวัดปทุมธานี) ปีการศึกษา 2563.xls63 kB
Download this file (ข้อมูลโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ  ม.๔.pdf)11062563 ข้อมูลโรงเรียนที่สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔2708 kB
Download this file (ดำเนินการตามมติรมต.และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.pdf)ดำเนินการตามมติรมต.และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.pdf561 kB
Download this file (นโยบายการรับนักเรียนฯ ปี 2563.pdf)นโยบายการรับนักเรียนฯ ปี 2563.pdf5025 kB
Download this file (ประกาศ สพม.4  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2563.pdf)ประกาศ สพม.4 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563.pdf76 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ.pdf)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ1652 kB
Download this file (ประกาศรับนักเรียน ปี 2563 จังหวัดสระบุรี.pdf)ประกาศรับนักเรียน ปี 2563 จังหวัดสระบุรี.pdf1045 kB
Download this file (ประกาศรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1  ปี 2563 จังหวัดปทมุธานี.pdf)ประกาศรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563 จังหวัดปทมุธานี.pdf978 kB
Download this file (ประกาศรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563 จังหวัดปทุมธานี.pdf)ประกาศรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563 จังหวัดปทุมธานี.pdf1202 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563.pdf)ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา25636276 kB
Download this file (เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม. 4 (จังหวัดสระบุรี) ปีการศึกษา 2563.xls)เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด สพม. 4 (จังหวัดสระบุรี) ปีการศึกษา 256351 kB
Download this file (เนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม. 4 ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดสระบุรี).pdf)เนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม. 4 ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดสระบุรี).pdf166 kB
Download this file (เรียน  นักเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับชั้น ม.๑ และ  ม.๔.pdf)11062563 เรียนนักเรียน/ท่านผู้ปกครองนักเรียน/ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ ม.๑และม.๔31 kB
Download this file (เรื่องจัดตั้งศูนย์การรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf)11062563 จัดตั้งศูนย์การรับสมัครนักเรียนและจัดสรรที่เรียนรอบสอง ปีการศึกษา ๒๕๖๓465 kB
Download this file (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม. 4 ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดปทุมธานี).pdf)แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม. 4 ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดปทุมธานี).pdf193 kB
Download this file (แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2563 (จังหวัดสระบุรี).pdf)แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดสระบุรี)724 kB
Download this file (แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดปทุมธานี).pdf)แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (จังหวัดปทุมธานี)886 kB
Download this file (ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียน รอบสอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf) 11062563 ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียน รอบสอง ม. ๑ปีการศึกษา๒๕๖๓46 kB