25611203

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับภาคกลาง โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด และพบปะพูดคุยให้กำลังใจนักกีฬาตัวแทนจังหวัด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ดูภาพกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-5933530-1 โทรสาร 02-5933531 กด 401

งานประชาสัมพันธ์ 02-5933530 กด 0